białołeka
Oferta dla przedsiębiorców
grafika

Oferta nieodpłatnego wynajęcia pomieszczenia

Na prośbę Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka publikujemy ofertę skierowaną do podmiotów prywatnych. Tutejsza jednostka dysponuje wydzielonym pomieszczeniem (dwuizbowym) z dostępem do rampy o powierzchni ok 25 m2, które może udostępnić w ramach zatrudnienia skazanych. Koszty używania pomieszczenia to jedynie opłaty za zużycie mediów.

Korzyści dla przedsiębiorców

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z realizacji Programu to przede wszystkim:

  1. osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
  2. brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
  3. pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
  4. pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
  5. korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
  6. zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
  7. osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
  8. możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.


Praca dla osadzonych to jeden z najważniejszych filarów resocjalizacji. Skazani nabywają nowych umiejętności, uczą się samodzielności, samokontroli, a także wyrabiają nawyk regularnej pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny do referatu zatrudnienia Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce:

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...