białołeka
Co dalej z Parkiem przy ul. Botewa?
grafika

Podczas spotkań pokazaliśmy i omówiliśmy z przyszłymi użytkownikami parku wstępną koncepcję ukazującą jak mógłby on wyglądać. Koncepcja powstała na podstawie wniosków mieszkańców zgłoszonych podczas wiosennego spotkania. Jej podstawowymi założeniami było: odtworzenie stawu z fontanną napowietrzającą, utworzenie stref rekreacji, aktywności fizycznej, odpoczynku i relaksu oraz gier i zabaw, placu centralnego z fontanną i tężnią solankową, postawienie pawilonu usługowego, uregulowanie ciągów pieszych, pielęgnacja istniejącej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, a także ustawienie obiektu upamiętniającego bułgarskiego poetę - Christo Botewa. Ważną informacją dla mieszkańców było ograniczenie terenu możliwego do urządzenia. Ze względu na brak tytułów własności do dwóch działek, zagospodarowaniem zostanie objęta tylko część skweru.

W konsultacjach udział wzięły 183 osoby. Większość uczestniczyła w spacerach badawczych oraz ulicznych punktach konsultacyjnych, a także spotkaniu warsztatowym. Kilka osób skorzystało z formy elektronicznej. Najliczniejszą grupę rozmówców stanowiły osoby dojrzałe (powyżej 41 r.ż.). Wiele z nich opowiadało historie lub anegdoty dotyczące tego terenu. Miejsce jest bardzo lubiane i dostrzegany jest przez wszystkich jego ogromny potencjał. Wpływ na to ma m.in. lokalizacja, która zdaniem wielu tworzy „zielone serce Tarchomina”.

Niestety, podczas konsultacji mieszkańcy wyrazili również sporo obaw:

 • konsultowana koncepcja zakłada wycinkę około 40% istniejącej zieleni, nie licząc drzew znajdujących się w miejscu proponowanego stawu,
 • zniszczenie bioróżnorodności przez znaczną ingerencję w stan istniejący, wprowadzenie dużej liczby nowych elementów zagospodarowania, zmiany w ukształtowaniu terenu oraz planowane wycięcia drzew,
 • niekorzystna zmiana charakteru tego miejsca poprzez aranżację nowego skweru,
 • za mało miejsc zacienionych, które teraz występują na terenie skweru, niewystarczająca ilość zieleni wysokiej oraz zbyt dużo powierzchni przykrytej betonem,
 • brak możliwości zagospodarowania terenu również na obszarach o skomplikowanej strukturze własności,
 • ekspansja dzików na terenie skweru, szybka dewastacja terenu,
 • brak nakładów finansowych na realizację koncepcji w takim kształcie,
 • brak możliwości kontroli mieszkańców nad pracami na dalszych etapach projektowych/realizacyjnych,
 • niespójność przestrzenna docelowo urządzonego parku wynikająca z projektowania fragmentów przestrzeni skweru, a nie z realizacji kompleksowego projektu zagospodarowania,
 • przyszła dewastacja wprowadzonych elementów zagospodarowania i wyposażenia skweru, brak należytej pielęgnacji,
 • wysoki koszt przyszłej pielęgnacji i remontów.

Biorąc pod uwagę obawy i wnioski mieszkańców stworzono najważniejsze rekomendacje do zagospodarowania skweru. 

RAPORT z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania zielonego skweru przy ul. Botewa.

Załącznik do raportu.

Zarówno koncepcja, jak i raport z konsultacji społecznych będą ważnymi dokumentami, na bazie których powstanie ostateczny projekt zagospodarowania terenu.

Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej skweru to 2. połowa 2019 roku. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę rozpocznie się proces wyboru wykonawcy. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to koniec 2019 roku, a zakończenie w 2020 roku.

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych!

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...