białołeka
Warszawa mówi „nie” przemocy wobec kobiet
grafika

„Przemoc karmi się milczeniem. Nie bądź biernym widzem” – to główne przesłanie kampanii miasta, która potrwa 16 dni - od 25 listopada do 10 grudnia.

Kampania ma za zadanie zwrócić uwagę na najczęstszą w Polsce formę przemocy wobec kobiet, jaką jest przemoc w rodzinie i przemoc seksualna.

Eksperci badający problem w stolicy podkreślają, że przemoc jest „demokratyczna”. Przed przemocą w rodzinie nie chroni pozycja społeczna, wyższe wykształcenie, miejsce zamieszkania czy zasobność portfela. Sprawców i ofiary przemocy można napotkać w każdej grupie społecznej, w każdej dzielnicy Warszawy.

Przemoc w rodzinach o wyższym statusie społecznym różni się od tej stosowanej przez sprawców o niższym statusie. Podczas gdy w tych ostatnich dominuje siła fizyczna, reprezentanci pierwszej grupy uciekają się raczej do stosowania przemocy psychicznej bądź ekonomicznej.

Przemoc w dalszym ciągu silnie wiąże się z płcią: zdecydowana większość ofiar to kobiety, podczas gdy sprawcami w większości przypadków są mężczyźni. W 2018 r. w Warszawie, na podstawie wypełnionych Niebieskich Kart A, liczba ofiar przemocy w rodzinie wynosiła 6604 w tym 3239 kobiet i 2837 dzieci, natomiast sprawcy to 4081 osób, w tym 3374 mężczyzn. Eksperci uważają jednak, że te dane nie pokazują całości problemu i są zaniżone.

Mieszkanki Warszawy sięgają najczęściej po pomoc instytucjonalną dopiero wówczas, gdy problem jest już bardzo poważny. W związku z tym eksperci podkreślają, jak ważne jest kształtowanie wśród warszawianek i warszawiaków postawy odpowiedzialności za przeciwdziałanie przemocy. Istotne jest także skuteczne informowanie ofiar o możliwości uzyskania pomocy.

Jesteś świadkiem - zareaguj

Nasze działania chcemy skierować do świadków przemocy, którzy czasami są jedynymi, którzy mogą pomóc przerwać tragedię. Interwencja osoby trzeciej może zapoczątkować proces wychodzenia przez kobietę z kręgu przemocy, ale przede wszystkim może zapewnić jej bezpieczeństwo.

Chcemy pokazać, jak ważne jest wyciągnięcie pomocnej dłoni do ofiary, wysłuchanie jej oraz niepodważanie tego co mówi o swoich traumatycznych przeżyciach. Prześladowana kobieta boi się o życie swoje i swoich dzieci, wstydzi się, że jest w takiej sytuacji. Często bierze na siebie całą odpowiedzialność i nie wierzy, że ktoś może jej pomóc.

Kampania warszawska

Warszawa aktywnie włącza się w kampanię „16 dni” przeciw przemocy wobec kobiet. Jest to akcja zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Od tamtego czasu kampania trwa od 25 listopada (Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka). Wybór tych dat to podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Jest to największa na świecie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. „16 dni” stanowi doskonałą okazję, aby głośno mówić o problemie przemocy wobec kobiet oraz o tym, że przemoc wobec nich to najbardziej drastyczna forma dyskryminacji ze względu na płeć.

Elementami kampanii jest strona internetowa www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa, na której można znaleźć informacje o miejskiej ofercie w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej oraz spot.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...