białołeka
Szukamy projektanta rozbudowy szkoły przy Podróżniczej
grafika

Ruszamy z działaniami przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej 11. Staraniem władz miasta, dzielnicy i rodziców dzieci uczęszczających do szkoły udało się pozyskać środki finansowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dzielnica ogłosiła właśnie przetarg na jej wykonanie.

Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa nr 257 szczyci się 100 - letnią tradycją. Budynek, w którym się mieści, powstał w latach 50-tych XX wieku. Zaprojektowano go dla 320 uczniów, jednak obecnie w szkole uczy się dwa razy więcej uczniów (654 na dwie zmiany). Aby zapewnić dobre warunki nauki dla minimum 750 uczniów, konieczna jest jej rozbudowa.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał przy projektowaniu wziąć pod uwagę, że budynek szkoły jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych m.st. Warszawy. Oznacza to również, że na etapie projektowania materiały będą musiały być uzgadniane zarówno ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków jak i  Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków dopuściło rozbudowę szkoły określając jednocześnie jej warunki. Projekt powinien zachować czytelność historycznej bryły szkoły, a nowe obiekty powinny być połączone z zabytkowym budynkiem tak, aby powierzchnia styku była jak najmniejsza. Zmiany nie powinny obejmować zabytkowych elewacji i geometrii dachu, a nowe budynki muszą mieć współczesną, prostą formę i bryłę, by nie zdominować zabytkowej architektury. Co więcej nowy budynek dydaktyczny powinien wielkością być zbliżony do historycznego północnego skrzydła, czyli posiadać dwie kondygnacje i poddasze, mieć podobną szerokość. Natomiast budynek sali gimnastycznej nie może „wchłaniać” zabytkowej części, aby go nie przesłonić, zacierając granice pomiędzy nowym a starym. Więcej wytycznych Biuro ma przekazać w kolejnych etapach.

W ramach zamówienia przewidziana jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły w zakresie części:

  • dydaktycznej, w tym m.in.: 8 sal lekcyjnych i 4 pracownie,
  • sportowej, w tym m.in.: sala gimnastyczna z możliwością podziału na trzy części (boisko o wymiarach 40x20 m),
  • administracyjnej,
  • ogólnego przeznaczenia, w tym m.in. biblioteka z czytelnią oraz czytelnią multimedialną, świetlica,
  • higieniczno-sanitarnej i gospodarczej,
  • wejściowej budynku (hol wejściowy do uwzględnienia przynajmniej w jednym wariancie koncepcji architektonicznej).

Firmy mogą składać oferty do 1 czerwca 2020 r do godziny 11.00. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert. Weźmie pod uwagę, oprócz ceny także doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia i okres udzielanej gwarancji. Następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).

Szczegóły: https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/14484/details

Planujemy realizację zamówienia w trzech etapach. Pierwszy obejmie wykonanie wstępnej koncepcji architektonicznej kierunku rozbudowy szkoły, z minimum trzema wariantami rozwiązań, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Po pozytywnym zaopiniowaniu rozwiązań projektowych, Wykonawca będzie mógł przystąpić do etapu szczegółowego projektowania oraz będzie musiał uzgodnić koncepcję z Zamawiającym i konserwatorami zabytków.

W drugim etapie wykonana ma być kompletna, wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskane wszystkie zgody, w tym decyzję udzielającą pozwolenia na budowę, najpóźniej do 10.12.2020 r.

Ostatni etap zakłada pełnienie nadzoru autorskiego (prawo opcji) w trakcie realizacji robót budowlanych, prowadzonych na podstawie opracowanej dokumentacji, od dnia rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych do dnia ich zakończenia przez Wykonawcę inwestycji i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Realizacja robót budowlanych jest planowana na lata 2021-2023.

mapa ze zdjęciem obecnego budynku i zaznaczonymi możliwościami rozbudowy szkoły

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...