białołeka
Informacja o podłączeniu gospodarstw domowych do kanalizacji
grafika

Władze Dzielnicy Białołęka od lat zabiegają w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji o nowe inwestycje w dzielnicy, dając mieszkańcom możliwość podłączenia i dostępu do sieci kanalizacyjnej. Dla mieszkańców to wygoda i liczne korzyści: podniesienie wartości ich nieruchomości,  zmniejszenie kosztów związanych z opróżnianiem szamb, ochrona środowiska naturalnego, czystość wód gruntowych oraz dostosowanie gospodarki wodno – ściekowej dzielnicy do standardów europejskich.

MPWiK przekazało do Urzędu wykaz adresów przy ul. Modlińskiej, Prząśniczek, Husa i Czeremchowej, które nie są podłączone do kanalizacji. Na wskazanym przez MPWiK odcinku ul. Modlińskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Prząśniczek, niepodłączonych do kanalizacji jest 12 posesji, przy ul. Prząśniczek 14 posesji, przy ul. Czeremchowej 7 posesji a przy ul. Husa 14 posesji. Apelujemy o podłączenie się do kanalizacji i likwidację szamb.

Zgodnie z obowiązującym prawem na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z obowiązku tego zwolnieni są tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Procedura podłączenia się do sieci jest opisana na stronie internetowej www.mpwik.com.pl, w zakładce „Dla klienta / budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych”.

Miasto st. Warszawa od kilku lat prowadzi też program ekodotacji, w którym można występować m.in. o dotację na likwidację szamba. O programie można dowiedzieć się więcej na stronie: zielona.um.warszawa.pl . Tam też są dostepne wnioski do pobrania i opis całej procedury uzyskania dotacji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...