białołeka
Konsultacje społeczne PKP na linii Warszawa Wsch.- Nasielsk/Kątne - aktualizacja

Spotkanie on-line z mieszkańcami - komunikat firmy Databout prowadzącej konsultacje dla PKP PLK SA

W celu stworzenia możliwości do wysłuchania mieszkańców obszaru oddziaływania Projektu, zapraszamy zainteresowane osoby w dniu 7 grudnia 2020 r. o godzinie 18:30 na spotkanie informacyjno-konsultacyjne on-line na platformie MS Teams (bezpośredni link do spotkania https://teams.microsoft.com/ )

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowuje dokumentację przedprojektową pt.: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”, co z kolei jest częścią programu Inwestycji Towarzyszących utworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Realizowane Studium Wykonalności zakłada komplementarność z założeniami rozbudowy infrastruktury kolejowej wynikającej z potrzeb budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, a poprzez to rozszerzenia siatki połączeń kolejowych. Dokument uwzględnia także cele wyznaczone w Master Planie dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym. Ponadto celem Projektu jest zwiększenie możliwości przepustowych linii kolejowej nr 9 w kierunku Gdańska, dzięki stworzeniu możliwości dla przetrasowania części pociągów na nową linię kolejową, jak również modernizacja linii kolejowych w obszarze Projektu.

Odcinek Warszawa Wschodnia – Nasielsk przebiega przez rejon Choszczówki, Białołęki Dworskiej, Annopolu. W ramach modernizacji trasy kolejowej proponowana jest relokacja przystanku Warszawa Choszczówka oraz Warszawa Żerań. Ponadto w ramach Studium rozpatrywana jest możliwość dobudowania czwartego toru w ciągu linii kolejowych nr 9 (Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny) i 456 (Warszawa Praga – Chotomów). To wiąże się z różnymi zmianami i uciążliwościami, dlatego szczególnie do mieszkańców wspomnianych osiedli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  kierują konsultacje społeczne, dając im możliwość realnego udziału w kształtowaniu infrastruktury transportu kolejowego.

Z uwagi na panującą pandemię SARS-CoV-2 obecnie niemożliwe jest przeprowadzenie bezpośrednich spotkań ze społecznością lokalną. Ale możliwe jest wyrażenia opinii poprzez wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/ . Na tej samej stronie można zapoznać się z materiałami informacyjnymi pokazującymi różne warianty rozbudowy trasy kolejowej.

Proces konsultacyjny będzie trwał do 18 grudnia 2020 r.

Zachęcamy Państwa do wyrażenia swoich opinii!

***

aktualizacja z dnia 25.11.2020 r.

Otrzymaliśmy od mieszkańców liczne uwagi dotyczące procesu konsultacyjnego dlatego poprosiliśmy PKP PLK S.A. o zmiany w tym procesie.

dwie strony pisma z uwagami w sprawie konsultacji społecznych (wersja dostępna w załączniku)

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...