białołeka
Podsumowanie roku 2020
grafika

Kończy się 2020 rok, który przejdzie do historii jako czas ogólnoświatowej epidemii i obostrzeń z nią związanych. Dla białołęckiego samorządu nie był łatwy, ale pomimo utrudnień inwestycje i praca urzędu przebiegały zgodnie z planem.

INWESTYCJE

We wrześniu pierwszych uczniów przyjęła kolejna, nowo otwarta szkoła podstawowa we wschodniej części dzielnicy. W nowoczesnym budynku u zbiegu ulic Ruskowy Bród i Verdiego docelowo na jedną zmianę będzie się mogło uczyć 1000 dzieci.

Pomarańczowo - biały dwukondygnacyjny budynek szkoły przy ul. Ruskowy Bród, na pierwszym planie parking z kostki, z pierwszej kondygnacji budynku odchodzi w prawą stronę kładka dla uczniówAle to nie wszystkie inwestycje oświatowe. Rozbudowaliśmy budynek szkoły podstawowej przy ul. Przytulnej 3, przygotowujemy projekt rozbudowy szkoły przy ul. Podróżniczej, rozstrzygnęliśmy konkurs architektoniczny na projekt nowej szkoły na Tarchominie przy ul. Świderskiej. W szkole przy ul. Erazma z Zakroczymia wymieniliśmy okna, a w szkole przy ul. Kobiałka kończymy wymianę pieca gazowego. Za nami pierwszy etap remontu placu zabaw przy szkole przy ul. Sprawnej, podstawówka przy ul. Bohaterów zyskała nowe stojaki rowerowe, a boisko szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej – nowe oświetlenie. W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego - Park Henrykowski zyskał Wodny Plac Zabaw.

zdjęcie zrobione jesienią, na trawie i na podłożu wodnego placu zabaw leżą liście. Na pierwszym planie niski płotek odgradzający plac, w środku ławka, na placu 4 kolorowe słupki służące do polewania wodą

OŚWIATA

Przy ul. Ostródzkiej uruchomiliśmy pierwsze we wschodniej części dzielnicy i drugie na Białołęce – liceum ogólnokształcące. Zapewniliśmy miejsca w placówkach na terenie naszej dzielnicy wszystkim białołęckim przedszkolakom. Lepsze warunki do pracy zyskała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, której przekazaliśmy 8 dodatkowych pomieszczeń. Wielkim i pierwszym na taką skalę na Białołęce sukcesem było zdobycie 3,5 mln zł z funduszy UE na dodatkowe zajęcia w 8 szkołach podstawowych. Teraz staramy się o kolejne środki dla przedszkoli - złożyliśmy 4 wnioski na dofinansowanie placówek z funduszy UE oraz o dofinansowanie termomodernizacji szkoły przy ul. Juranda ze Spychowa. Sprawnie pozyskiwaliśmy fundusze z miejskich i krajowych programów edukacyjnych (m.in. Sięgnij po więcej, WIE, Aktywna Tablica). Rozpoczęliśmy informatyzację białołęckiej oświaty (EDUWarszawa, M-legitymacja).

wejście do szkoły. po dwóch stronach powiewają polskie flagi. Pomiędzy nimi godło Polski. Pod nim dwie tablice: jedna z informacją, o Szkole Podstawowej nr 368 i druga, po prawej stronie informująca, że jest to budynek CLXV Liceum Ogólnokształcącym

DROGI

Budowy i przygotowanie dokumentacji

Zbudowaliśmy ul. Projektowaną 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona. Na odcinku 420 m od granicy m. st. Warszawy z gminą Marki w kierunku ul. Oknickiej powstała: jezdnia o szer. 6 m, jednostronny chodnik o szer. 2 m. Na ul. Magicznej wymieniliśmy nawierzchnię jezdni bitumicznej w pełnej konstrukcji, krawężniki i oznakowanie. Zakończyliśmy budowę ul. Siecznej – zarówno roboty w terenie jak i dokumentację powykonawczą.

pogodny dzień, błękitne niebo z kłębiastymi białymi chmurami, po prawej stronie nowy chodnik, po środku czarna asfaltowa jezdnia, za nią trawnik i oddzielony barierkami chodnik. Po lewej stronie jezdni nowe latarnie. W tle dźwig, w oddali osiedla

Przygotowaliśmy dokumentację budowy chodnika w ul. Zawiślańskiej na odcinku od ul. Jeżowskiego (wiadukt nad torami PKP) do ul. Wąskiej.(dł., około 590 m) oraz dokumentację modernizacji mostu w ciągu ul. Chudoby wraz z oświetleniem na odcinku ok. 200 m w kierunku ul. Berensona.

Projektujemy nowy chodnik w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki oraz ulicę Tajemną na odcinku od ul. Głębockiej do istniejącego odcinka jezdni z kostki betonowej. Kończymy projektowanie modernizacji ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL.

Drogowe inwestycje deweloperskie

W ramach zawartej umowy z deweloperem powstała droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej na odcinku od ronda Kowalczyka/Łopianowa/Starowiślna do ulicy Modlińskiej.alfaltowa ścieżka rowerowa, która zakręca łukiem. Widok w stronę ul. Modlińskiej. Ścieżka przechodzi pomiędzy drzewami. Na pierwszym planie wyrównana ziemia

Podpisaliśmy 10 umów cywilnych oraz 13 aneksów do umów zawartych z inwestorami prywatnymi na budowę infrastruktury drogowej w dzielnicy. Przygotowujemy kolejne 34 takie umowy.

W roku 2020 deweloperzy zrealizowali 10 inwestycji w naszej dzielnicy: Odcinek ul. Krzyżówki w kierunku ul. Płochocińskiej oraz ul. KDD-4 na odcinku od ul. Krzyżówki do ul. Łopianowej- jezdnia asfaltowa z odwodnieniem (dł. 310 m), chodnik, zjazdy, oświetlenie ulicy, przejścia dla pieszych; ul. Mochtyńska na odcinku od ul. Małej Żabki do osiedla dewelopera - chodnik(dł. 170 m), zjazdy oraz przejścia dla pieszych; ul. Droga KD-21 I KD-23 na odcinku od ul Głębockiej do ul Okrągłej- jezdnia asfaltowa wraz z odwodnieniem (dł. 330 m), chodnik, zjazdy oraz oświetlenie ulicy; ul. Ku Rzece (dawna Zabłocka)- jezdnia 198 m z placem do zawracania, chodnik, zatoka parkingowa, oświetlenie, kanał ogólnospławny z ulicznymi wpustami deszczowymi; ul. Droga KL-20 (odc. Skarbka z Gór 138 do końca zabudowy) -droga (dł. 422 m), zatoka parkingowa, chodnik, oświetlenie, odwodnienie; ul. Ostródzka na odcinku od Kanału Markowskiego do posesji nr 252 - budowa chodnika (460 m), zatok autobusowych, odwodnienia do drenażu i studni chłonnych, nakładka z betonu asfaltowego; ul. Podwójna - budowa jezdni i zjazdu w ul. Magiczną dług. ok. 200 m, dwustronny chodnik, oświetlenie i odwodnienie; ul. Ojca Aniceta – przebudowa oświetlenia (wymiana na LED) na całej długości ulicy i pozyskanie gruntu pod 24KD-D, ul. Aluzyjna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Modlińską – budowa prawoskrętu w ul. Modlińską, wymiana nawierzchni jezdni i chodników, przebudowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia, trwają odbiory techniczne; budowa fragmentu drogi 4.KD-L wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strumykową, budowa chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia, trwają odbiory techniczne. 

Oświetlenie ulic i przejść dla pieszych

W roku 2020 wymieniliśmy 59 opraw rtęciowych na LED, na 8 dzielnicowych ulicach. Doświetliliśmy 32 przejścia przez jezdnie, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo pieszych. Wybudowaliśmy oświetlenie w ul. Grzymalitów na odcinku od ul. Odkrytej w kierunku ul. Światowida poprzez ustawienie 14 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.   Opracowaliśmy dokumentację projektową na wymianę opraw rtęciowych na LED dla 32 ulic gminnych. Prace przy modernizacji oświetlenia planowane są w 2021 roku.

Remonty

Nową nawierzchnię już mają lub właśnie ją zyskują: ul. Kobiałka (odc. Białołęcka -Mochtyńska), ul. Odkryta - remont nawierzchni asfaltowej (odc. Stefanika – Książkowa), ul. Zawiślańska (odcinek: Mehoffera - wiadukt), ul. Polnych Kwiatów (odcinek Piskląt - Parowozowa), ul. Długorzeczna - nakładka od trylinki do Płochocińskiej na długości 600 m, ul. Mazurska - wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 350 m, ul. Kosobudzka - wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 230 m,  ul. Henrykowska (remont jezdni wraz z chodnikiem odcinka Przytulna - Wyganowska) 200 m, ul. Wyganowska (remont jezdni wraz z chodnikiem odc. Henrykowska – Raciborska), ul. Ostródzka (odc. Trasa Toruńska – Maćka z Bogdańca),  ul. Mańkowskia (odc. Ruskowy Bród – Olesin), ul. Kroczewska (odc. od Wyszkowskiej na północ 200 m),  ul. Waligóry (odc. Jeżowa – Waligóry),   Dębowa – remont nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Remontowaliśmy też chodniki: ul. Prząśniczek - 220 m, ul. Myśliborska -200 m, ul. Uczniowska, ul. Annopol (wschodnia strona - odc. ul. Odlewnicza- Daniszewska). Przy ul. Nowodworskiej wyremontowaliśmy zatokę autobusową, na Czeremchowej zamontowaliśmy progi. Wybudowane zostały też: ul. Wyszkowska na odc. Chudoby-Kroczewska ok. 820 m i ul. Stogi na odcinku Spichrzowa-Pszeniczna ok. 180 m.

ulica z równym asfaltem, po prawej stronie podjazd i ogrodzenie posesji, po lewej stronie drogi jasnożółty  wielorodzinny budynek trzykondygnacyjny ze spadzistym dachem ogrodzony żywopłotem

Sprawy społeczne

Poradziliśmy sobie z – wydawałoby się nierozwiązywalnym – problemem domu samotnej matki przy ul. Skierdowskiej 2. Miesiące przygotowań zaowocowały 22 października akcją przeprowadzki 48 mieszkańców domu w nowe miejsca, gdzie w o wiele lepszych i bezpiecznych warunkach rozpoczęli nowe życie. A obiekt, który był samowolą budowlaną i stanowił zagrożenie dla mieszkańców już został rozebrany – zrealizowaliśmy tym samym decyzję nadzoru budowlanego.

czerwna ciężarówka przeprowadzkowa do której mężczyzna wsadza czarny, wypchany worek, po jego prawej stronie stoi tyłem i bokiem dwóch chłopców, obok Burmistrz Dzielnicy Białołeka Grzegorz Kuca niesie inne wypchane czarne worki. W tle zaniedbany budynek obłożony styropianem z osmolonym kominem

Wypłacimy rekordową w skali Warszawy kwotę na świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+. Za cały 2020 będzie to blisko 220 mln zł. W ubiegłym roku wypłaciliśmy na ten cel niecałe 148 mln zł. To najlepszy dowód na to, jak szybko przybywa dzieci w naszej dzielnicy!

Obsługa mieszkańców

Pomimo trudnych, epidemicznych warunków przez cały czas obsługiwaliśmy mieszkańców bez zakłóceń. Przeorganizowaliśmy pracę urzędu, by zminimalizować ryzyko zakażeń. Rozpoczęliśmy remont sali B Wydziału Obsługi Mieszkańców. Po remoncie sala obsługi jest większa, zwiększyła się liczba stanowisk obsługi i poprawił komfort oczekiwania na załatwienie sprawy.

sala obsługi mieszkańców z 6 stanowiskami. Stanowiska siedzące, przy każdym znajduje się krzesło. Są od siebie oddzielone przeźroczystą ścianką. Meble z okleiną drewnianą w kolorze rudym

Zmodernizowany też zostanie system biletowy (dodatkowy automat do pobierania biletów, ekrany z informacją o przywoływanych numerach widoczne z dworu). Wygospodarujemy kącik dla rodziców z dziećmi. Aby mieszkańcy mogli łatwiej zaparkować auto przed urzędem i załatwić sprawę w ratuszu uruchomiliśmy system parkingowy. Pierwsze trzy godziny postoju są bezpłatne. Wymieniliśmy oświetlenie zewnętrzne przed budynkiem urzędu na ledowe.

Zieleń i ochrona środowiska

W 2020 wykonaliśmy wiele inwestycji na terenach rekreacyjnych.

Park Syrenki przy ul. Długorzecznej doposażyliśmy w siłownię plenerową, tor rowerowy, hamak, chodniki, plac rozgrzewkowy, ławki, stojaki rowerowe i tablice informacyjne.

Jeśli chodzi o park przy ul. Botewa, to podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego. Projekt został już przygotowany, a obecnie czekamy na pozwolenie na budowę.

Na placu zabaw przy ul. Portowej utwardziliśmy grunt i nasadziliśmy drzewa oraz krzewy.

„Zielone” inwestycje z budżetu obywatelskiego

Tereny zielone zmieniają się dzięki projektom mieszkańców w budżecie obywatelskim i głosom na nich oddanym.

Park Henrykowski wzbogaciliśmy o nowe huśtawki z bezpieczną nawierzchnią pod nimi. Są to huśtawki podwójne, z siedziskami typu „bocianie gniazdo“ i z siedziskami typu „deseczka“.

W parku Picassa wyremontowaliśmy ścieżki, wymieniliśmy lub dostawiliśmy ławki, ustawiliśmy toalety, zamontowaliśmy poidełka, grill, stół piknikowy, zasialiśmy łąkę kwietną oraz posadziliśmy nowe drzewa. W stanie też tężnia solankowa, której budowę planujemy zakończyć w maju 2021 roku. Druga tężnia solankowa powstanie na Olesinie, jeśli 21 grudnia rozstrzygniemy pozytywnie przetarg na projekt i budowę.

Ogrody Mehoffera zyskały nową szatę roślinną i nową architekturę. Zbudowaliśmy m.in. kładkę nad kanałkiem, ławki „obywatelskie” ze stolikami, hamaki, tablice informacyjne, kosze na śmieci, budki dla ptaków, bibliotekę plenerową dla dzieci, nową ścieżkę o nawierzchni naturalnej. Wśród zieleni pojawiły się: szpaler krzewów, świerk kłujący, rabata bylinowa wabiąca motyle oraz tereny pod „rabatę Mehoffera” i nasadzenia mieszkańców. Wszystkie rabaty istniejące i nowe zostały ogrodzone naturalnymi płotkami z wikliny, a trawniki przeszły renowację.

na pierwszym planie żółte kwiaty, w tle rozmyty teren Ogrodów Mehoffera oraz pobliskie bloki

Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" z kolei polegało na wykonaniu drogi asfaltowej do jazdy na deskorolkach, zamontowaliśmy nowy bujak dla dzieci, złącze elektryczne wraz z kablem zasilającym oraz wykonaliśmy ogrodzenie zamykające całość placu zabaw z boiskiem i dojściem do żłobka.

Rozbudowaliśmy skwer przy ul. Krzyżówki / Kowalczyka na Żeraniu. Obok istniejących już siłowni plenerowej i betonowych stołów do ping-ponga i piłkarzyków, wybudowaliśmy alejki do spacerowania, ustawiliśmy ławki i kosze na śmieci, dosadziliśmy zieleni.

Zielony skwer miejski przy białołęckim ratuszu – to nowe miejsce rekreacyjne na mapie Białołęki, które powstało dzięki głosom mieszkańców w budżecie obywatelskim. Na kilkusetmetrowej przestrzeni powstały alejki do spacerowania z ławkami i pergolami, nową roślinnością i trawnikami.

Rozpoczęliśmy budowę parku przy ul. Sprawnej, a w nim alejkę spacerową i ławki.

Przy parkingu rowerowym szkoły podstawowej nr 314 przy ul. Porajów zamontowaliśmy samoobsługową stację naprawy rowerów wraz z tablicą regulującą zasady korzystania z niej.

stojaki rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 110

W dzielnicy, w ramach budżetu obywatelskiego, pojawiło się 150 nowych drzew i ponad 5 tys. krzewów i bylin. Nowa roślinność pojawi się na ul. Strumykowej, ul. Porajów, ul. H. Ordonówny, ul. Zaułek, ul. Echa Leśne, ul. Ekspresowej, ul. Płużnickiej, ul. Marchołta, ul. Żywicznej, ul. Pułaskiego, ul. Przykoszarowej, ul. Kasztanowej, ul. Myśliborskiej oraz w parku Henrykowskim, na placu zabaw Ceramiczna, w parku Strumykowa, w Ogrodach Mehoffera i na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Magicznej. Dodatkowo wzdłuż ul. Myśliborskiej ustawione zostaną nowe ławki na ternach zielonych zamontujemy kolorowe tablice ze zdjęciami drzew tam występujących.

Kultura

Ten rok zapamiętamy jako wyjątkowy. Epidemia pokrzyżowała wiele kulturalnych planów. Odwołane zostały m.in. Dni Białołęki, ale i tak sporą część projektów udało się zrealizować z zachowaniem reguł sanitarnych.

Historycznie

W lutym władze uczciły rocznicę Bitwy o Białołękę z 1831 roku, składając kwiaty przy kamieniu przy ul. Białołęckiej.

Jeszcze bez reżimu sanitarnego obchodzony był w marcu Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji zorganizowane były wycieczki zabytkowym chaussonem, a w Białołęckim Ośrodku Kultury promocję miała książka „Wszystko dla kochanej Ojczyzny” Roberta Radzika, cenionego badacza powojennego podziemia.

Natomiast we wrześniu na tarchomińskim cmentarzu parafialnym uczciliśmy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i śmierci poległych żołnierzy AK Obroża. W spotkaniu uczestniczyła młodzież oraz żyjący kombatanci, koledzy poległych żołnierzy.

alejka cmentarna. po lewej stronie mogiła powstańcza. Przed mogiłą stoi dwóch żołnierzy z kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, za mogiłą poczty sztandarowe z białołęckich szkół. Po prawej stronie szpaler ludzi, większość w maseczkach, zwróceni w naszą stronę - słuchają starszego, siwego mężczyzny, który stoi w prawym dolnym rogu i mówi do mikrofonu

W plenerze

W letnie piątkowe wieczory fani kina pod chmurką mieli okazję obejrzeć filmowe hity ostatnich lat. Jak zwykle pokazy odbywały się w Parku Henrykowskim. Natomiast do parków i na place zabaw powróciły w wakacje lubiane przez najmłodszą widownię bajki. Do dobrze znanych małej widowni postaci dołączyli też nowi bohaterowie.

park, na kocach na trawie siedzą tyłem dorośli i mali widzowie. Na tle drzew rozstawione czarne tło dla sceny, po prawej element zestawu zabawowego z placu zabaw. Opiera się o niego mężczyzna

Wspólnie muzykowanie, nauka tańców regionalnych, wykonanie prac plastycznych połączyło pokolenia podczas sierpniowych „Twórczych Podwieczorków”.

Udało nam się też zorganizować wycieczki w zabytkowych autobusach oraz kajakowe spacery po Kanale Żerańskim i Wiśle. Wydarzeniom towarzyszyły opowieści o mało znanych białołęckich historiach.

Pod koniec lata podczas „Białołęki poezją śpiewanej” mogliśmy wysłuchać piosenek Okudżawy, Wysockiego, Kaczmarskiego, Kryla i Nohavicy oraz poezji Mickiewicza w nowoczesnej oprawie muzycznej. A jeszcze we wrześniu seniorzy lubiący tańczyć i bawić się mieli ku temu okazję na potańcówkach „O Rety! Balety“.

Dla dzieci

Podczas „Rodzinnego białołęckiego budowania z klocków lego” świetliczaki, budowały z klocków postacie z bajek m.in. „Białołęckiego bajania o bocianie”.

Zaś „Z Kleksem przez Białołękę - lekcje z gazetą, album i wystawy”, skierowane do dzieci, przybliżyły im ciekawostki historyczne o dzielnicy m.in. kim byli Olędrzy, o pracowni Stanisława Jagmina, o ciuchci do Wiśniewa i industrialnej Białołęce.

Koncertowo i muzycznie

W tym roku stację Sceny Kulturalnej Przystanku Choszczówka odwiedziły znakomite artystki: Beata oraz Krystyna Prońko.

Dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II odbył się koncert "Nuty Wielkiego Pasterza" zespołu Trebunie Tutki i Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego.

Rok 2020 to czas ważnych rocznic, również na Białołęce. Wątki historyczne w wymiarze lokalnym, przeniesione w formułę muzyczną i okraszone gawędami historycznymi usłyszeliśmy w dwóch koncertach „1920 dróg do wolności”.

Od września do grudnia publiczność gromadził cykl „Spotkania z piosenką" z utworami m.in. Woźniaka, Okudżawy, Wysockiego, Nohavicy, Kofty i Osieckiej. Koncerty publiczność miała okazję brać aktywny udziałem, wspólnie śpiewając z artystami.

Miał być też koncert, pokaz tanga i nauka kroków dla uczestników projektu „Wśród tangowych nut”. Ostatecznie mieszkańcy mogą obejrzeć on-line koncert z opowieściami o historii tanga w Argentynie, w Europie i w Polsce oraz o jego wykonawcach i kompozytorach.

Warsztatowo

Małe Centrum Kultury przy ul. Ostródzkiej przygotowało m.in. warsztaty tematyczne: plastyczne, wizażu i stylizacji, dla kreatywnych kobiet, integracyjne dla rodzin oraz młodzieży.

Odkrywać malarskie talenty pomogły nam warsztaty poświęcone „Międzypokoleniowemu malarstwu intuicyjnemu”.

W październiku Festiwal Latino na Białołęce przybliżył bogactwo i różnorodność kultury latynoamerykańskiej. W ramach festiwalu można było uczestniczyć w warsztatach tanecznych salsy i tanga.

Teatralnie

Teatromani mieli okazję obejrzeć spektakl Stefana Kiedrzyńskiego "Romans z pajacem”.

Rok 2020 zakończyliśmy spektaklem on-line „Działka” dotykającym problemów oraz relacji we współczesnej rodzinie. Przedstawienie ze względu na walor edukacyjny skierowane było do młodzieży.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczny sezon kulturalny będzie lepszy, a udział w projektach przyniesie satysfakcję tak dla twórców jak i uczestników.

W Białołęckim Ośrodku Kultury

Jak zapamiętamy rok 2020? Z pewnością jako czas pełen wyzwań i dynamicznych zmian. BOK co roku ustawia sobie wysoką, kulturalną poprzeczkę.

W ramach cyklu Białołęckie Wieczory Jazzowe, wystąpił Leszek Możdżer z sekcją rytmiczną. Równie niezwykłym wydarzeniem była koncert Jazz Bandu Młynarski – Masecki. Mie można też pominąć Bartka Królika z płytą „Pan od muzyki”.

We wrześniu odbyła się III edycja festiwalu „Białołęka Kulturalna”. W dwóch lokalizacjach odbyły się m.in. koncert Sylwii Przetak, spektakl komediowy „Gabinet”, koncert zespołu Pragma, warsztat fotograficzny „Less is more. Nice to touch you”, koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy oraz finał projektu „Ali Bajda Dzika Frajda”. Odbyła się też gala finałowa konkursu „Aktywni na rzecz Białołęki”, gdzie podziękowaliśmy tym wszystkim, którzy aktywnie działają na rzecz dzielnicy.

biały ekran z napisem Ali Bajda Dzika Frajda na ciemnym tle. Na pierwszym planie sprzęt do nagrywania o odtwarzania dźwięku

Działalność społeczna

Projekt „Zabawa - ważna sprawa" został wyróżniony podczas gali Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Była to druga odsłona współpracy BOK i Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”. Uczestniczki projektu zostały zaproszone do wieloetapowego procesu artystycznego, dla którego kluczem była zabawa, dzieciństwo i relacje z dzieckiem. Mamy, biorące udział w projekcie – nie tylko zadebiutowały na scenie jako aktorki, ale wymyśliły postać i nadały jej konkretny kształt, robiąc własną lalkę.

Działalność edukacyjna

W listopadzie nasza działalność edukacyjna przeniosła się do sfery online. Aktualnie z tej formuły zajęć korzysta ponad 300 mieszkańców dzielnicy (zarówno dzieci jak i dorosłych). Wśród propozycji znajdują się: mała akademia sztuki, pianino, szachy, logopedia, terapia ręki, przedszkole Montessori, pracownia słowa, balet, salsa solo, studio piosenki i wiele innych.

Remonty

Nieustannie staramy się zapewnić publiczności komfortowe warunki do oglądania seansów, koncertów czy spektakli. Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego, nasza publiczność mogła korzystać z w pełni klimatyzowanej sali widowiskowej przy ul. van Gogha.

Wspieranie osób z niepełnosprawnościami

Pamiętaliśmy także o osobach ze szczególnymi potrzebami. Na Głębockiej zamontowano dzwonek do przywoływania pomocy. Oznakowaliśmy przestrzenie budynków piktogramami informującymi o windzie i toaletach. Niedawno zamówiliśmy pętle indukcyjne do stanowisk kasowych. Do połowy 2021 roku powstaną miejsca parkingowe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ekologia

Włączyliśmy się do kampanii prowadzonej przez m.st. Warszawę, zachęcającej do rezygnacji z kupowania wody butelkowanej. W przestrzeni Ośrodka pojawiły się źródełka zasilane warszawską kranówką. Zadbaliśmy o pojemniki do segregowania odpadów oraz przestrzenie na zużyte baterie; plastikowe naczynia zastąpiliśmy naczyniami wielokrotnego użytku, biodegradowalnymi i papierowymi. Zamontowaliśmy ogólnodostępne zgniatarki PET do butelek i puszek; wprowadziliśmy czujniki ruchu w toaletach ogólnodostępnych oraz wymieniliśmy oświetlenie jarzeniowe na ledowe.

Jaki będzie 2021 rok? Z pewnością interesujący. Zapewniamy - intensywnie pracujemy nad tym, żeby w kolejnych miesiącach znów móc pozytywnie zaskoczyć naszą publiczność.

SPORT

Biegowo

Pomimo różnych ograniczeń związanych z wystąpieniem pandemii i wprowadzanymi obostrzeniami epidemicznymi udało się zrealizować ciekawe wydarzenia sportowe, dostosowując je do aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych. Przeprowadziliśmy dwa sztandarowe biegi „Białołęcki Bieg Niepodległości” (11.11-15.11.2020 r.) oraz „Białołęcki Bieg Wolności” (od 13.12-20.12.2020 r.). Zmieniona formuła biegów na bieg indywidulany, bez bezpośredniej rywalizacji umożliwiła start w biegu miłośnikom tego sportu. Innym projektem skierowanym do białołęckich biegaczy były „Biegowe wtorki na Tarchominie”.

wieczór, zdjęcie grupowe uczestników zajęć biegowych. Ludzie stoją częściowo na boisku, częściowo na bieżni. Mają kolorowe ubrania i odblaski, które wyraźnie wyróżniają się na zdjęciu

Treningi i zajęcia

Piłkarze natomiast wzięli udział w imprezie „Białołęka CUP - 2020 Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Białołęki dla roczników 2014, 2013 i 2012”. Ciekawe zajęcia sportowe zorganizowaliśmy też na terenie placówek oświatowych. Rodzice skorzystali z zajęć koszykarskich dla dorosłych „Postaw na formę – treningi z Kasią Dulnik” zaś do całych rodzin skierowana była „Rodzinna Akademia Koszykówki Legii Warszawa” i „Dostań 6 z koszykówki”. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również treningi w ramach „Bezpłatnych zajęć zdrowy kręgosłup 2020”. Zajęcia wystartowały w marcu, jednak ze względu na wiosenną sytuację epidemiczną zostały zawieszone, powróciły jesienią i trwały 7 tygodni.

Kontynuowaliśmy dzielnicowe programy sportowe dla dzieci i młodzieży z białołęckich szkół podstawowych pn. „Od zabawy do sportu”, „Sportowa Białołęka”, „Sportowe Przedszkole”. Niestety, po wprowadzeniu nauki zdalnej, zajęcia zostały zawieszone. Prowadziliśmy też miejską akcję „Zima w Mieście 2020” oraz „Lato w Mieście 2020”. Z dzielnicowych półkolonii skorzystało 1 564 uczniów w czasie ferii zimowych, oraz 1 140 w czasie ferii letnich. W trakcie przerwy zimowej białołęccy uczniowie mieli szansę poznać i potrenować koszykówkę z Kacprem Lachowiczem oraz siatkówkę z Pawłem Mikołajczakiem w ramach treningów pn. „W ferie trenuj z nami sportowcami”.

Sport z NGO

Mijający rok, był ciężkim czasem poprzez ograniczenia związane z wystąpieniem pandemii również dla organizacji pozarządowych. Niepewność co do nowo wprowadzonych obostrzeń epidemicznych znacznie utrudniała realizację zadań publicznych prowadzonych przez te organizacje. Mimo trudności udało się zrealizować większość dofinansowanych projektów. To bardzo duży sukces naszych NGO. Na 60 dofinansowanych projektów, zrealizowano 55 wydarzeń sportowych. Przeprowadzono wszystkie imprezy sportowo – rekreacyjne z wyjątkiem jednej imprezy o charakterze międzynarodowym (ze względu na sytuację w kraju i za granicą). Zrealizowano wszystkie zgrupowania sportowe w trakcie okresu wakacyjnego, zaś mieszkańcy dzielnicy skorzystali z otwartych treningów w tenisa stołowego, treningów biegowych na wschodniej Białołęce, wzięli też udział w nauce pływania na SUP-ach oraz w spływach kajakowych.

Remonty w Białołęckim Ośrodku Sportu

Działo się także w Białołęckim Ośrodku Sportu. BOS wykorzystał ten rok m.in. na remonty swoich obiektów. Zmodernizowane zostało boisko „Syrenka” w Parku Picassa. Niewielkie powiększenie głównej płyty boiska do wymiarów 90m x 45m spowodowało wygospodarowanie 3 nowych boisk poprzecznych, a wraz z nimi możliwość przeprowadzenia 3 treningów jednocześnie.

widok na boisko piłkarskie z roku. Na sztucznej murawie wymalowane białe linie, na skraju boisk bramki

Ponadto dach hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 otrzymał nową nakładkę membrany bitumicznej. Po 20 latach użytkowania obiektu remont dachu był konieczny. Obiekt doczekał się też energooszczędnego oświetlenia, spełniającego wymogi prowadzenia transmisji telewizyjnych w HD. Stare lampy metahalogenowe został zastąpione nowoczesnymi lampami LED.

W BOS na Strumykowej wymieniono 52 szt. wewnętrznych skrzydeł drzwiowych, a także usunięto uszkodzenia ścian i glazury. Renowacje nie ominęły również obiektu przy ul. Światowida, gdzie dokonano modernizacji pokoi socjalnych oraz budowy magazynu na chemię basenową. Wszystkie prace sprawiły, że korzystanie z obiektów BOS jest jeszcze bardziej komfortowe.

INTEGRACJA

Wiosną, jako jedni z pierwszych, uruchomiliśmy akcję wspierającą naszą branżę gastronomiczną. Promowaliśmy w swoich publikatorach i prasie lokalnej restauracje, które działały na dowóz lub odbiór, by mogły przetrwać trudny czas. Zrobiliśmy listę przedsiębiorców z innych branż działających bezkontaktowo – elektronicznie lub telefonicznie. Mieszkańcy za naszym pośrednictwem łatwo mogli dotrzeć do różnych specjalistów i bezpiecznie skorzystać z ich usług.

Choć musieliśmy zrezygnować z wielu wydarzeń kulturalnych to udało nam się zorganizować wzruszający koncert z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku była to jedna z nielicznych okazji do spotkania z mieszkańcami Białołęki. Teraz, w grudniu zorganizowaliśmy też akcję świąteczną, dzięki której nasza wspólna, białołęcka choinka pięknie się prezentuje. Wszystkie ozdoby, w które jest ubrana to dzieła mieszkańców dzielnicy.oświetlona i pięknie ubrana choinka na korytarzu urzędu. Każda ozdoba jest inna, są bombki, papierowe łańcuchy, aniołki z jednorazowych maseczek zrobione własnoręcznie przez mieszkańców dzielnicy

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...