białołeka
Jaki zasięg zabudowy śródmiejskiej? Wyłożenie zmian studium do publicznego wglądu
grafika

Co to jest studium

Studium to dokument, który określa politykę przestrzenną całego miasta na wiele lat. Decyduje m.in. o tym, jakie będą funkcje terenów, gdzie będzie lokalizowana nowa zabudowa, jak ma wyglądać sieć drogowa w mieście.

W Warszawie obowiązuje Studium z 2006 roku. Obecnie pracujemy nad nowym dokumentem. Procedura jego sporządzania odbywa się wieloetapowo. Studium opracowujemy w podobny sposób jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Równolegle do prac nad nowym Studium aktualizujemy nadal obowiązujący dokument, by dostosować go do zmienionych przepisów o zabudowie śródmiejskiej w Warszawie.

Co to jest zabudowa śródmiejska

Zabudowa śródmiejska to pojęcie z zakresu prawa budowlanego. W takiej zabudowie prawo dopuszcza stosowanie szczególnych parametrów technicznych dla budynków. Przede wszystkim:

  • można skrócić o połowę minimalną odległość przesłaniania – dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (czyli np. budynków mieszkalnych, biurowców, obiektów handlowych)
  • można skrócić o połowę minimalny czas nasłonecznienia – dla mieszkań, żłobków, przedszkoli, szkół oraz dla placów zabaw
  • nie wymaga się minimalnego czasu nasłonecznienia dla mieszkań 1-pokojowych (kawalerek)

Na co pozwala zabudowa śródmiejska

  • umożliwia tworzenie klasycznej, pierzejowej zabudowy miejskiej wzdłuż ulic i placów o wąskich przekrojach
  • pozwala na uzupełnienie zabudowy w historycznie ukształtowanych częściach miast i sąsiadujących z zabudową historyczną
  • ułatwia bardziej elastyczne projektowanie budynków
  • umożliwia lokalizowanie budynków bliżej siebie, ale nie powoduje zwiększenia intensywności zabudowy i zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej (projektant nie może przekroczyć maksymalnej/minimalnej wartości tych wskaźników, ustalanej w planie miejscowym albo w decyzji o warunkach zabudowy)
  • nie przesądza o możliwości zabudowy terenu – taka możliwość wynika z planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Ułatwia lokalizowanie nowych placów zabaw oraz szkół, żłobków i przedszkoli w sąsiedztwie istniejącej zwartej zabudowy

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję zmiany Studium, która ureguluje zasady stosowania zabudowy śródmiejskiej na obszarze Warszawy.

Projekt zmiany Studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Z tekstem i rysunkiem zmiany studium możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00. Każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_m_st__Warszawy_-_wylozenie_do_public.htm).

Studium składa się z tekstu oraz rysunków (w przypadku obowiązującego Studium Warszawy jest to 28 rysunków). Tekst dzieli się na część dotyczącą uwarunkowań oraz część dotyczącą kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podobnie jest z rysunkami, część z nich dotyczy uwarunkowań (rysunki od 1 do 13), a część kierunków zagospodarowania przestrzennego (rysunki od 14 do 28). Tekst i rysunki są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunki i na odwrót.

Projekt zmiany Studium dotyczy tekstu oraz rysunku nr 14, czyli najważniejszego rysunku przedstawiającego kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta. Projekt ma postać ujednoliconą, czyli prezentowany jest cały dokument Studium z wyróżnionymi (niebieskim kolorem) projektowanymi zmianami.

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, by to zgłosić.

Kto może złożyć uwagi do zmian Studium

Każdy może złożyć uwagi do zmiany studium, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone modyfikacje w przygotowanym projekcie, zanim stanie się on obowiązującym dokumentem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego zmianami studium lub jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się własny interes, czy też potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów zmiany studium – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Jak można wziąć udział w konsultacjach

Udział mieszkańców w sporządzaniu zmian Studium musi mieć charakter sformalizowany, uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania online.

na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na  . Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym. Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM. Zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i udział w dyskusji przebiegał bez niespodzianek.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez Prezydenta Warszawy.

Konsultacje społeczne trwają od 29 stycznia do 12 marca 2021 r.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...