białołeka
Zrealizuj swój pomysł w BOK-u

Od 2016 roku Białołęcki Ośrodek Kultury regularnie ogłasza konkurs na współorganizację wydarzeń „Zrealizuj swój pomysł w BOK-u”. Pomysł zrodził się dzięki współpracy Ośrodka z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego. Inicjatywa stała się bardzo dobrym rozwiązaniem na budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które przy wsparciu Ośrodka realizują coraz ciekawsze projekty. Dzięki tej inicjatywie jest możliwość zaplanowania zróżnicowanych i długofalowych działań, oraz zaproszenia mieszkańców i organizacji do budowania oferty Ośrodka. BOK zyskał nowych partnerów do współpracy oraz rozszerzył program o ciekawe pomysły, zaś aktywni i pomysłowi mieszkańcy otrzymali wsparcie merytoryczne i przestrzeń do działania.

Zgłaszanie inicjatyw

Odbywa się na podstawie złożenia wypełnionego wniosku do dnia 9 marca – podpisany formularz można złożyć mailowo (w formie podpisanego skanu) na adres  . Wzór wniosku jest do pobrania w załacznikach. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem (dostępnym na stronie www.bok.waw.pl). W tym roku szczególnie liczymy na inicjatywy realizowane w formie online. Równie istotne jest, aby przy formułowaniu pomysłu uwzględnić aspekt lokalny, w tym odbiorców z terenu Białołęki.

Konkurs promuje tych, którzy chcą i są w stanie podjąć się realizacji zgłoszonej inicjatywy, oczywiście przy wsparciu Białołęckiego Ośrodka Kultury. Zgłaszający staje się organizatorem, a BOK współorganizatorem odpowiedzialnym za część przedsięwzięcia. BOK pomaga merytorycznie, dzieli się zasobami, pracą i doświadczeniem.

Zaangażowanie Białołęckiego Ośrodka Kultury we współorganizację nie obejmuje przekazywania wnioskodawcom środków finansowych. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek może sfinansować wybrany element projektu. Wszelkie koszty związane z udziałem BOK muszą zostać zawarte w kosztorysie projektu, na podstawie informacji z cennika najmu pomieszczeń Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz Regulaminu najmu sprzętu Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Konsultacje online

W ramach VI edycji konkursu odbywać się będą konsultacje online, podczas których Wnioskodawca może uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące przebiegu konkursu lub projektu, bądź skonsultować wniosek (inicjatywę).

Terminy konsultacji online*:

  • 16.02 (wtorek) – 16–20
  • 18.02 (czwartek) – 10–14
  • 23.02 (wtorek) – 16–20
  • 25.02 (czwartek) – 10–14

*Konsultacje realizowane będą za pośrednictwem platformy Google Meet

Dodatkowe informacje i kontakt

Więcej informacji udzieli Państwu koordynatorka konkursu Wioleta Rosłoniec ( tel. 578 627 076)

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...