białołeka
Lato w mieście 2019

Zapisy do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń, znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, rozpoczynają się 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00  i potrwają do 30 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00. 

Szczegółowe informacje oraz harmonogramy zamieszczone są w zakładkach.

Warszawski Program „Lato w Mieście” 2019 realizowany będzie w terminie od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r. Uczniowie, w tym czasie, będą mogli skorzystać z bardzo bogatej, urozmaiconej oraz dostosowanej zarówno do wieku jak i zainteresowań uczestników oferty.

Wakacyjne Placówki Edukacyjne  w Dzielnicy Białołęka będą funkcjonowały przez pięć dni w tygodniu, w godz. 07.00 – 17.00 zapewniając opiekę nad najmłodszymi.

W placówkach organizowane będą m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne oraz aktywności poza placówką - wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych zostanie przygotowana różnorodna oferta w punktach feryjnych zajęć specjalistycznych mieszczących się w szkołach, młodzieżowych domach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej, ogrodach jordanowskich, bibliotekach, domach kultury. Ponadto w dzielnicowych i miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji odbywać się będą zajęcia sportowe. Nie zabraknie imprez, zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych.

Z Programu mogą korzystać uczniowie posiadający legitymację szkolną z warszawskich szkół lub mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie.

Udział jest bezpłatny. Podobnie jak w latach ubiegłych pobierana będzie jedynie opłata za wyżywienie w wysokości 7 zł za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. Z posiłków korzystają wszyscy uczestnicy. Dopuszcza się wyjątki od tej zasady w przypadku specyficznej diety uczestnika zleconej przez lekarza.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) są zwolnieni z opłat i zobowiązani do przynoszenia własnych posiłków.

Z opłat za wyżywienie zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub  częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie zaświadczenie z macierzystej szkoły.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00
Dyżur stanowisk obsługi mieszkańców:
Pon: 16:00 - 18:00
Dyżur działalności gospodarczej:
Pon: 16:00 - 18:00
(ul. Marywilska 44, I piętro)
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia:
Pon- Czw: 08:00 - 16:00
(ul. Milenijna 2a)