białołeka
Budżet partycypacyjny 2017 na Białołęce

W 3. edycji budżetu partycypacyjnego na Białołęce do dyspozycji mieszkańcom oddano 3 mln zł.

Zarząd Dzielnicy Białołęka przychylił się do rekomendacji Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017 i powyższą kwotę równomiernie podzielił na 3 obszary lokalne.

Jak widać na mapie są trzy obszary lokalne i nie ma obszaru ogólnodzielnicowego. To znaczy, że składając projekt trzeba go umiejscowić w którymś z obszarów. Jeśli ktoś chciałby złożyć projekt, który będzie realizowany w całej Dzielnicy, wówczas będzie musiał złożyć 3 takie same projekty tylko każdy umiejscowić w innym obszarze.

Mimo, że w każdym z obszarów do wydania jest 1 mln zł, to projekt może być złożony na maksymalnie 500 tys. zł. Taki limit kwotowy został uzgodniony przez dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego 2017. W ten sposób w jednym obszarze bedą mogły być zrealizowane min. 2 projekty.

Zarząd Dzielnicy zgodził się, aby zgłaszane projekty mogły być lokalizowane na terenach nie będących własnością m.st. Warszawy, ale pod pewnymi warunkami:

  • jeżeli projekt będzie dotyczył inwestycji (np. budowa/remont, drogi, chodnika, latarni, boiska, budynku, itd.), wówczas projektodawca będzie musiał dołączyć do projektu oświadczenie właściciela  lub użytkownika wieczystego gruntu o ustanowieniu odpowiedniej służebności gruntowej umożliwiającej realizację i utrzymanie przedmiotu projektu. Zakres tej służebności będzie trzeba skonsultować z Burmistrzem Dzielnicy Białołęka przed złożeniem projektu;
  • jeżeli projekt będzie dotyczył np. organizacji zajęć, widowiska, zawodów sportowych, itd., wówczas trzeba będzie dołączyć do projektu pisemną zgodę dysponenta terenu.

Dzielnicowy koordynator ds. budżetu partycypacyjnego - Anna Rurka, tel. 22 51 03 350, e-mail: , Joanna Pernal-Stasińska, tel. 22 51 03 353, e-mail:

Polub i sprawdzaj nas na  Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00
Dyżur stanowisk obsługi mieszkańców:
Pon: 16:00 - 18:00
Dyżur działalności gospodarczej:
Pon: 16:00 - 18:00
(ul. Marywilska 44, I piętro)
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia:
Pon- Czw: 08:00 - 16:00
(ul. Milenijna 2a)