białołeka
grafika
Weryfikacja projektów

Urzędnicy sprawdzają możliwość realizacji projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego.

Oceniąją ich:

- lokalizację, tzn. czy teren należy do m.st. Warszawy, czy też nie;

- zgodność z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

- zgodność z przepisami prawa obowiązujacymi w dziedzinie projektu,

- zgodność z planami Ratusza (inwestycje, sprzedaż gruntów, itd.),

- realność kosztów podanych przez projektodawców,

To jest weryfikacja szczegółowa.

Wcześniej jednak dzielnicowy koordynator ds. budżetu partycypacyjnego ocenia projekt pod względem formalnym (poprawność listy poparcia, zgody rodziców w przypadku osób niepełnoletnich, dane osobowe, itd.), przeprowadzają weryfikację ogólną.

Dodatkowo dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego oceni ogólnodostępność projektu.

Za każdym razem, gdy w projekcie czegoś zabraknie lub będzie trzeba poprawić, urzędnicy skontaktują się z projektodawcami, prosząc o uzupełnienie braków lub zmianę w projekcie.

W przypadku weryfikacji ogólnej, wykonywanej przez koordynatora, projektodawca ma 3 dni robocze na zgłoszenie poprawek.

W przypadku weryfikacji szczegółowej (merytorycznej) projektodawca ma 4 dni robocze na odniesienie się do zaproponowanych zmian.

Urzędnicy najczęściej kontaktują się mailowo, pisząc na adresy podane w projektach.

Wyniki weryfikacji będą znane najpóźniej 12 maja. Zostaną opublikowane na tej stronie oraz na www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Każdy z projektodawców otrzyma również maila/wiadomość z informacją o wyniku weryfikacji.

Później jest jeszcze czas na odwołanie się od wyniku weryfikacji. Projektodawca, który nie zgadza się z jej wynikiem, będzie miał 3 dni robocze na złożenie wniosku do burmistrza dzielnicy o ponowną weryfikację. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub pisemną.

Burmistrz przekazuje wniosek do dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i dopiero po jego pozytywnej opinii, projekt może być jeszcze raz zweryfikowany przez urzędnika. Na przeprowadzenie procedury odwoławczej Urząd Dzielnicy ma 14 dni liczone od dnia wniesienia wniosku.

Wynik po weryfikacji z odwołania jest ostateczny.

Projekty zweryfikowane POZYTYWNIE.

Projekty zweryfikowane NEGATYWNIE.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00
Dyżur stanowisk obsługi mieszkańców:
Pon: 16:00 - 18:00
Dyżur działalności gospodarczej:
Pon: 16:00 - 18:00
(ul. Marywilska 44, I piętro)
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia:
Pon- Czw: 08:00 - 16:00
(ul. Milenijna 2a)