białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 112
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Usługi
UD-II-WZP-271.39.2020.MRO/PNzAU-u
Letnie oczyszczanie dróg gminnych, chodników i zatok parkingowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 27-08-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.41.2020.MRO/PN-Rb
Wykonanie Zielonego skweru miejskiego przy białołęckim ratuszu, przy ul. Jagmina w Warszawie 26-08-2020
Usługi
UD-II-WIS.7013.2.2018.JBI.(24.MGO)
Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych przy ul. Ostródzkiej w Warszawie - na powierzchni ok. 50 arów, na działce nr ew. 29/2 z obrębu 4-16-25, zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WA.5183.44.14.2020 z dnia 30.06.2020r. 25-08-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.38.2020.MLU/PNzAU-d
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie oraz zakup wież kwiatowych i ławek. 24-08-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.40.2020.MLU/PN-Rb
Wykonanie siłowni plenerowej z wyposażeniem oraz toru rowerowego z placykiem rozgrzewkowym i wyposażeniem na terenie sportowo – rekreacyjnym „Park Syrenki” przy ul. Długorzecznej w Warszawie. 17-08-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.35.2020.MLU/PN-Rb
Remont oświetlenia polegający na wymianie starych opraw rtęciowych na oprawy LED na wytypowanych ulicach gminnych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 28-07-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.37.2020.MKA/Pn-Rb
„Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni asfaltowych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie” 24-07-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.33.2020.MKA/PN-u
„Świadczenie usług w zakresie zapewnienia 90 uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Białołęka transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku” 10-07-2020
Dostawy
UD-II-WZP-271.23.2020.MLU /PN-d
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) wyposażenia w zakresie sprzętu porządkowego, RTV, AGD, warsztatowego i ogrodniczego, przeznaczonego dla Szkoły Podstawowej przy ul. Ruskowy Bród w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w Warszawie” 09-07-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.36.2020.MRO/WR-b
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - zamówienie uzupełniające, w trybie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 07-07-2020
1 2 3 4 5
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...