białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 115
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.27.2020.MKA/PN-Rb
Wykonanie robót budowlanych których przedmiotem jest: 1. Część I - I etap zadania realizowanego z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Ogrody Mehoffera - Kwiaty, krzewy, drzewa”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych: 45/11, 45/10, 46/1, 47/4, 50/1, 51/7 z obrębu 4-01-22 przy ul. Mehoffera i Strumykowej w Warszawie; 2. Część II – Modernizacja terenu rekreacyjnego „Truskawkowe Pole”, zlokalizowanego na działce nr ew. 4/2 z obrębu 4-07-07 przy ul. Truskawkowej w Warszawie. 3. Część III - Huśtawki w Parku Henrykowskim, zadanie realizowane ze środków budżetu obywatelskiego, na działce nr ew. 2 obręb 4-04-05 przy ul. Dziatwy w Warszawie. 08-06-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.19.2020.MLU/PN-u
Ekspertyza sieci rowów melioracji szczegółowej pozostających w utrzymaniu Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wraz z opracowaniem geoportalu ww. sieci rowów. 05-06-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.20.2020.MKA/PN-u
Wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej. 01-06-2020
Dostawy
UD-II-WZP-271.21.2020.MRO/MLU/PN-d
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli, wyposażenia przeznaczonego dla szkoły podstawowej w rejonie ulic Ruskowy Bród/Verdiego w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulicy Ruskowy Bród i ulicy Verdiego” realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. UWAGA zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu! 26-05-2020
Dostawy
UD-II-WZP-271.22.2020.MLU.MRO/PNzAU-d
Dostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 25-05-2020
Dostawy
UD-II-WZP-271.24.2020.MLU/PNzAU-d
Zakup i dostawa materiałów biurowych 14-05-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.12.2020.MKA/PN-Rb
„Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie” 13-05-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.16.2020.MLU/PN-b
Wykonanie przebudowy istniejącego skweru w zakresie budowy obiektów małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt z Budżetu Partycypacyjnego 2019 nr 177 "SKWER KRZYŻÓWKI / KOWALCZYKA - ŻERAŃ", w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, na dz. nr 22 z obrębu 4-06-11. 11-05-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.17.2020.MKA/PN-Rb
Wykonanie wymiany stolarki okiennej, podokienników oraz obróbek blacharskich kominów dla szkoły podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie. 04-05-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.13.2020.MRO/PN-b
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – w systemie zaprojektuj i wybuduj 16-04-2020
1 2 3 4 5
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...