białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 119
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert rosnaco
Dostawy
UD-II-WZP-271.37.2019.MLU/PNzAU_d
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. 28-05-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.36.2019.MRO/PN-u
Wykonanie projektu remontu dachu budynku szkoły podstawowej nr 342 przy ul. Topolowej 15 30-05-2019
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.34.2019.MLU.MRO/PN-b
Przebudowa ulicy Zdziarskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby polegająca na poszerzeniu istniejącej ulicy Zdziarskiej do 6,0 m w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 31-05-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.38.2019.MRO/PN-u
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku „D” nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów w Warszawie”. 31-05-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.30.2019.MLU/PNzAU-u
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie 10-06-2019
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.44.2019.MRO/PN-b
Budowa ul. Berensona na odcinku od granicy działki ew. nr 59 i 135/5 z obrębu 4-16-29 do granicy m.st. Warszawy z gminą Marki w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 11-06-2019
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.47.2019.MRO/PN-b
Budowa ulicy Siecznej na odcinku od projektowanego ronda w ulicy Głębockiej ca 370,0m w kierunku Marek tj. do dz. ew. nr 43/8 z obrębu 4-16-34 w Dzielnicy Białołęka w Warszawie 18-06-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.51.2019.MRO/PN-u
Wykonanie projektu remontu dachu budynku szkoły podstawowej nr 342 przy ul. Topolowej 15. 28-06-2019
Dostawy
UD-II-WZP-271.39.2019.ZDY/PN-d
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) wyposażenia, w zakresie sprzętu porządkowego, AGD, warsztatowego i ogrodniczego, przeznaczonego dla szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej” 02-07-2019
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.49.2019.MRO/PN-b
Remont łazienek w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie. 02-07-2019
1 2 3 4 5
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...