białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 119
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Dostawy
Znak sprawy: UD-II-WZP-271.10.2020.MKA/PN-d z Au
Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych 23-03-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.07.2020.MRO/AMO/WR-u
Wykonanie, zgodnie z zaleceniami konkursowymi, kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przetargowej na zagospodarowanie Parku przy ul. Ch. Botewa w Warszawie, wraz z jego otoczeniem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 09-03-2020
Usługi
UD-II.WZP.271.03.2020.MKA/PNzAU-u
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 r. 06-03-2020
Dostawy
BIA/WAG/B/X/2/2/2512-8/2020
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka w okresie 01.03.2020 - 28.02.2021 14-02-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.5.2020.ZDY/SPzAu-u
Ochrona osób i mienia oraz obsługa monitoringu (w tym wymiana zużytych części monitoringu na nowe dostarczone przez Zamawiającego) oraz usługa zamykania i otwierania obiektów położonych na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 07-02-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.4.2020.MKA/SP-u z Au
Ochrona osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka 06-02-2020
Usługi
UD-II-WPK.272.3.2020.DNO
Skład i druk biuletynu informacyjnego „Czas Białołęki” 29-01-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.01.2020.MLU.MRO/PN-b
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 367 w Warszawie przy ul. Przytulnej 3 22-01-2020
Usługi
UD-II-WPK.272.2.2020.DNO
Skład i druk biuletynu informacyjnego „Czas Białołęki” 20-01-2020
Dostawy
BIA/B/X/2/2/3/WIN.II/11/2019
Zakup i dostawa urządzeń drukujących. 18-12-2019
2 3 4 5 6
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...