białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 83
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.63.2019.MLU/PN-b
Budowa oświetlenia w ulicy Grzymalitów w Dzielnicy Białołęka w Warszawie 23-08-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.72.2019.MKA/SP-u z Au
Ochrona osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka 21-08-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.66.2019.MRO.AMO/K
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania Parku przy ul. Ch. Botewa wraz z otoczeniem w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH!! UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO OPK!! 21.10.2019 r. : UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH na dzień 25.10.2019 r.!! UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO OPK!! 14-08-2019
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.64.2019.MLU/PN-b
Wykonanie przebudowy istniejącego skweru w zakresie budowy obiektów małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt z Budżetu Partycypacyjnego 2019 nr 177 "SKWER KRZYŻÓWKI / KOWALCZYKA - ŻERAŃ", w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, na dz. nr 22 z obrębu 4-06-11. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 14-08-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.68.2019.MKA/SP-u
Kompleksowa organizacja wydarzenia Back to School w dniu 08.09.2019 r. na terenie Parku Picassa w Warszawie. 09-08-2019
Dostawy
UD-II-WZP-271.48.2019.MLU.MKA/PNzAu_d
Dostawa wyposażenia elektronicznego przeznaczonego dla Przedszkola nr 428 przy ul. Myśliborskiej 35 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej w Warszawie”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 09-08-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.45.2019.ZDY.MRO/PNzAU-u
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych i dystrybutorów na worki z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w miejscach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego, z podziałem na części: Część 1 - W zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, Część 2 - W zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 30-07-2019
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.60.2019.MRO/PN-b
Wykonanie wymiany stolarki okiennej, podokienników oraz obróbek blacharskich kominów dla szkoły podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie 29-07-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.65.2019.MRO.AMO/SP-u
Kompleksowa organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej w formie biegu ulicznego na dystansie 10 km pn. „Bieg przez Most – Białołęka 2019” w dniu 22 września 2019 r. w godz. 09.00 - 15.00 na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie. 26-07-2019
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.53.2019.MRO.ZDY/PN-b
Modernizacja akustyczna Szkoły podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 UWAGA ZMIANA ZAPISÓW SIWZ, WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT !! 25-07-2019
2 3 4 5 6
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00
Dyżur stanowisk obsługi mieszkańców:
Pon: 16:00 - 18:00
Dyżur działalności gospodarczej:
Pon: 16:00 - 18:00
(ul. Marywilska 44, I piętro)
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia:
Pon- Czw: 08:00 - 16:00
(ul. Milenijna 2a)