białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 36
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Usługi
UD-II.WZP.271.27.2018.MLU/PNzAU-u
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawie 22-05-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.30.2018.MRO.MLU/PN-b
Budowa ulicy Brzezińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mehoffera do skrzyżowania z ulicą Szamotulską w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wraz ze zjazdami, oświetleniem, siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia 0,4 kV. 09-05-2018
Roboty budowlane
UD-II.WZP.271.31.2018.MLU /PN-b
Remont oświetlenia ulicy: Śreniawitów i Nagodziców w Warszawie. 08-05-2018
Roboty budowlane
UD-II.WZP.271.25.2018.MRO.MKA/PN-b
Dokończenie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej” działki nr 96/7, 104/2, 106/4, 106/7 z obrębu 4-06-31. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! 07-05-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.29.2018.MRO.MLU/PN-b
Budowa ul. Liczydło na odcinku Zjazd do Szkoły – ul. Ekspresowa w Dzielnicy Białołęka w Warszawie. 30-04-2018
Usługi
UD-II.WZP.271.22.2018.MLU.MRO/PNzAU-u
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie letniego oczyszczania dróg gminnych, chodników i zatok parkingowych UWAGA! Zmiana zapisów SIWZ 26-04-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP.271.28.2018.EPA.MKA/WR-b
„Remonty nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie”. 13-04-2018
Roboty budowlane
UD-II.WZP.271.16.2018.ZDY.MKA/PN-b
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Ruskowy Bród i Verdiego w Warszawie UWAGA: ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW do SIWZ UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 13-04-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP.271.26.2018.MKA/Pn-b
Rozbudowa ul. Hemara i ul. Warzelniczej związana z obsługą komunikacyjną szkoły podstawowej, w ramach zadania „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej” 12-04-2018
Usługi
UD-II-WZP.271.24.2018.MKA/Pn-u
Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 11-04-2018
1 2 3 4
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
08:00 - 16:00
Dyżury stanowisk obsługi mieszkańców:
16:00 - 18:00
Dyżury działalności gospodarczej:
16:00 - 18:00    (wejście C, I piętro)