białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 16
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Usługi
UD-II.WZP.271.70.2017.ZDY.MKA/PNzAU-u
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 09-02-2018
Roboty budowlane
UD-II.WZP.271.03.2018.ZDY/PN-b
Budowa ul. 14KL na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Berensona w Dzielnicy Białołęka w Warszawie. 01-02-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.02.2018.ZDY/PN-b
Budowa ul. Projektowanej KL 18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej w Dzielnicy Białołęka w Warszawie. 30-01-2018
Usługi
UD-II.WZP.271.63.2017.ZDY/PNzAU-u
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełniania dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów. 04-01-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.67.2017.MRO/PN-u
Konserwacja, naprawy, utrzymanie urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku. 29-12-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.69.2017.MLU/NbO
Dokończenie budowy przedszkola przy ul. Ceramicznej w Warszawie, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 28-12-2017
Usługi
UD-II-WZP-271.62.2017.EPA.MRO/SP-u
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, w okresie od 16.12.2017 r. do dnia 31.10.2018 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na dzień 17.11.2017r. 17-11-2017
Usługi
UD-II.WZP.271.54.2017.ZDY/PNzAU-u
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników w 2018 roku. 07-11-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.59.2017.MLU/PN-b
Wykonanie naprawy nawierzchni gruntowej i montaż obiektów małej architektury w ramach realizacji projektu do budżetu partycypacyjnego „BI-CYKLO Białołęcka Cyklostrada – na rower i spacer nad Kanałem Żerańskim się nada”. 31-10-2017
Dostawy
UD-II-WZP-271.50.2017.ZDY/PN-d
Dostawa mebli i wyposażenia dla przedszkola przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy UWAGA: ZMIANA TERMINÓW 17-10-2017
1 2
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
08:00 - 16:00
Dyżury stanowisk obsługi mieszkańców:
16:00 - 18:00
Dyżury działalności gospodarczej:
16:00 - 18:00    (wejście C, I piętro)