białołeka
Będą nowe drzewa dla Białołęki - efekt spotkania w sprawie przyszłości Kanału Żerańskiego
grafika

5.100 drzew tylko na Białołęce w ramach nasadzeń zastępczych za wycinkę nad Kanałem Żerańskim pod budowę gazociągu, akcja zgłaszania miejsc wymagających zasadzenia nowych drzew w dzielnicy i plany posadzenia  200 tys. drzew przy Myśliborskiej w miejscu likwidowanego składowiska popiołów  - to najważniejsze konkluzje spotkania Zastępcy Prezydenta Warszawy Michała Olszewskiego i Pełnomocnika Prezydenta ds. zarządzania zielenią miejską Renaty Kuryłowicz z mieszkańcami, władzami dzielnicy i Radą Konsultacyjną, które odbyło się 12 września w białołęckim ratuszu.

To było kolejne spotkanie dotyczące zagospodarowania terenów nad Kanałem Żerańskim po  zakończeniu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Rembelszczyzna – EC Żerań. Wiceprezydent Olszewski zreferował stan uzgodnień porozumienia pomiędzy GAZ SYSTEMEM, PGNiG Termika i Miastem st. Warszawą w sprawie podziału zadań pomiędzy te podmioty. Z tych informacji wynika, że uzgodnienia są w końcowej fazie. Miasto czeka jeszcze tylko na uwagi od GAZ SYSTEMU do treści dokumentu.

Wiceprezydent Olszewski zapoznał także mieszkańców z podjętymi przez siebie działaniami w sprawie nasadzeń zastępczych. Aby uniknąć sytuacji, że wszystkie nasadzenia (ok. 20 tys. drzew) zostaną wykonane poza naszą dzielnicą, Miasto wystąpiło do Wojewody z wnioskiem o zobowiązanie wykonawcy gazociągu (GAZ SYSTEM) do zlokalizowania 5 100 roślin na terenie Białołęki. W odpowiedzi Wojewoda poprosił o wskazanie konkretnych miejsc. Wiceprezydent zaproponował, aby 100 drzew zostało posadzonych przy jednej z czterech (Modlińska, Płochocińska, Mehoffera, Światowida) ulic Białołęki. Pozostałe 5000 miałoby trafić do lasu na terenie Białołęki Dworskiej u zbiegu ulic Wałuszewskiej i Insurekcji. Mieszkańcy zdecydowali, aby drzewa trafiły na ulicę Modlińską, jako najbliższą miejscu wycinki i główną arterię dzielnicy. Natomiast zgłaszali propozycję, aby większą liczbę drzew przeznaczyć do nasadzeń wzdłuż ulic, kosztem drzew w lesie. Wiceprezydent obiecał przeanalizować tę propozycję i sprawdzić możliwości takiej zmiany. Dodatkowo Michał Olszewski podkreślał, że  nowa roślinność, która pojawi się wzdłuż Kanału Żerańskiego po zakończeniu inwestycji gazociągowej, będzie realizowana w ramach zagospodarowania Kanału, nie będą tu lokalizowane nasadzenia zastępcze.

W trakcie niezwykle merytorycznej dyskusji mieszkańcy zgłaszali wiele miejsc na terenie Białołęki, które wymagają zadrzewienia. Argumentowali, że w intensywnie rozwijającej się dzielnicy, w której kolejne inwestycje, w tym deweloperskie, powodują wycinkę drzew, niezbędne są kolejne nasadzenia, by zadbać o bilans ekologiczny Białołęki. Wiceprezydent Olszewski zadeklarował możliwość wykonania tych prac z dodatkowych pieniędzy z budżetu Miasta. Zaproponował, aby mieszkańcy zgłaszali lokalizacje, a urzędnicy sprawdzą możliwości prawne uzupełnienia drzewostanu na wskazanym terenie. Na zgłoszenia czekamy do końca września pod adresem:   .  

Zastępca Burmistrza Białołęki Marcin Adamkiewicz przekazał także Wiceprezydentowi Olszewskiemu listę ponad 3,5 tys. drzew, których przyjęcie na swoim terenie zadeklarowały wspólnoty mieszkaniowe i administracje osiedli z Białołęki. Michał Olszewski poinformował, że co prawda nie można tej listy włączyć do programu nasadzeń zastępczych, realizowanych przez GAZ SYSTEM, ale Miasto jest w stanie zadbać o drzewa dla tych podmiotów z puli drzew do zasadzenia w ramach programu „Milion drzew dla Warszawy”.

Na koniec Zastępca Prezydenta Warszawy Michał Olszewski przekazał dobrą wiadomość dla dzielnicy. Na części zlikwidowanego przez PGNiG Termika składowiska popiołów EC Żerań przy ul. Myśliborskiej powstanie las – zostanie zasadzonych 200 tys. drzew!

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...