białołeka
Szkoła przy ul. Świderskiej – rusza projektowanie
grafika

Dzielnica podpisała umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla szkoły przy ul. Świderskiej 93. Zawarliśmy umowę w trybie z wolnej ręki z pracownią Architekta Piotra Bujnowskiego – autora zwycięskiej pracy w konkursie architektonicznym na budynek szkoły. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowy w październiku 2021 roku. Realizacja zamówienia podzielona jest na etapy.

  • W pierwszym projektanci przygotują projekt budowlany dla budynku szkoły oraz przebudowy  skrzyżowania ulicy Świderskiej z ulicą Ćmielowską. Dodatkowo pracownia uzyska prawomocne pozwolenie na budowę obiektu, w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy.
  • W kolejnym kroku pracownia opracuje projekt wykonawczy do listopada 2021 r.
  • W trzecim etapie pracownia architektoniczna będzie sprawowała nadzór autorski od dnia rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych do dnia ich zakończenia przez wykonawcę inwestycji i uzyskania przez niego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Łączna kwota wynagrodzenia dla pracowni projektowej to 2 mln 200 tys. zł.

- Podpisanie umowy na zaprojektowanie szkoły przy ul. Świderskiej to kolejny krok, który przybliża nas do zwiększenia liczby miejsc dla uczniów szkół podstawowych na Białołęce . Dodatkowo szkoła ta zostanie wyposażona w zaplecze do edukacji ekologicznej – mówi Grzegorz Kuca, Burmistrz Dzielnicy Białołęka.

Jaka będzie nowa szkoła?

Na działce o powierzchni ponad 3,2 ha, powstanie 36-oddziałowa placówka dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i 4 „zerówki” w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni. Architekci wkomponują bryłę budynku w drzewostan porastający działkę, ograniczymy w ten sposób wycinkę drzew.  Zgodnie z koncepcją projektanci podzielą szkołę na bloki funkcjonalne i na grupy klas. Sprzyja to zwiększeniu kameralnego charakteru powierzchni wspólnych, ułatwiając interakcję użytkowników. Ważnym miejscem w szkole będzie wewnętrzna agora otoczona otwartymi schodami i balkonami. Dodatkowo projektanci w tym samym miejscu rozplanowali funkcje wspólne jak biblioteka, jadalnia, szatnie, świetlice, pomieszczenia administracyjne. Zamysłem architektów jest stworzenie tętniącego życiem serca szkoły.

- Szkołę przy ul. Świderskiej będzie wyróżniać dbałość o detal, bryła budynku wkomponowana w kontekst przyrodniczy miejsca i jasny podział stref użytkowych. Wierzę, że stworzymy miejsce przyjazne nauce i budujące poczucie estetyki wśród młodych ludzi  – mówi Jan Mackiewicz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka odpowiedzialny za inwestycje, członek Sądu Konkursowego.

3 wizualizacje szkoły: na górnym obrazku łąką i drzewa, w tle szary, piętrowy budynek szkoły, poniżej po lewej wizualizacja wnętrza szkoły czyli przestronny hol, po prawej wizualizacja dziedzińca szkoły z postaciami uczniów

Jak zadbamy o zieleń wokół szkoły?

Już na etapie ogłaszania konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku szkoły zaznaczyliśmy, że prace konkursowe muszą uwzględniać ochronę zieleni, w tym lasu łęgowego w zachodniej części działki. Celem, jaki sobie wyznaczyliśmy, jest ochrona jak największej liczby drzew porastających teren i wyraźnie zaznaczyliśmy to w procedurze konkursowej. Dlatego też zwycięska praca zakłada wpisanie budynku szkoły w drzewostan porastający działkę.

Na inwestycję zostanie przeznaczona tylko część działki, od strony skrzyżowania ulicy Świderskiej z Ćmielowską. Budynek szkoły wraz z zapleczem sportowym powstanie we wschodniej części działki i nie przekroczy charakterystycznego tarasu, gdzie poziom terenu obniża się w kierunku Wisły. Zgodnie z decyzją lokalizacyjną, dla otwierającej się na zieleń części terenu szkoły z zapleczem sportowo-rekreacyjnym została ustanowiona powierzchnia biologicznie czynna na poziomie 70%. Na zielonej polanie w sąsiedztwie lasu łęgowego przewidziano utworzenie „zielonej klasy”, która umożliwia przeprowadzenie lekcji na świeżym powietrzu.  Do jej urządzenia wykorzystamy drewniane ławy i tablice edukacyjne. Nie będziemy ingerować w podłoże, a w tej części terenu nie powstaną betonowe chodniki.

Jednocześnie m.st. Warszawa planuje przeznaczyć własne, sąsiednie działki na zieleń urządzoną. Wpisuje się to w koncepcję utworzenia w tym miejscu terenu o charakterze naturalnego parku, który w przyszłości mógłby powstać wokół szkoły.

Jak wyłoniliśmy zwycięską pracownię?

W lutym 2020 roku ogłosiliśmy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku szkoły przy ul. Świderskiej. Poszukiwaliśmy najlepszej koncepcji pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym. Do konkursu zgłosiło się 39 pracowni architektonicznych z czego 24 pozytywnie przeszły formalną ocenę.  Finalnie do urzędu wpłynęło 18 prac. Sąd konkursowy przyznał pierwsze miejsce pracowni Architekta Piotra Bujnowskiego, z którą zawarliśmy umowę na projekt szkoły. Drugie miejsce przyznano pracowniom z Warszawy wspólnie biorącym udział w konkursie - Piotr Hardecki Architekt i Agnieszka Kacprzak. Na miejscu trzecim ex aequo znalazły się prace: MAMGUSTA Pracownia Projektowa Sebastian Tabędzki pracowania z Parzniewa oraz Grzegorz Czuchra Architekt z Krakowa. W konkursie przyznano pięć wyróżnień. Konkursy architektoniczne dają szansę na ciekawą architekturę budynków publicznych wkomponowaną w krajobraz dzielnicy.

Burmistrz Grzegorz Kuca, architekt Piotr Bujnowski i Zastępca Burmistrza Jan Mackiewicz podpisują umowę na projektowanie szkoły przy ul. Świderskiej

za stołem prezydialnym: radna Mariola Olszewska, Zastępca Burmistrza Anna Majchrzak, Zastępca Burmistrza Jan Mackiewicz, architekt Piotr Bujnowski, Burmistrz Grzegorz Kuca, radna Elżbieta Świtalska i Przewodniczący Rady Piotr Jaworski

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...