białołeka
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
grafika

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w ramach swoich działań oferuje wsparcie rodzin, w których żyje dorosła osoba ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną, w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością sprzężoną poprzez wsparcie Asystenta rodziny oraz Organizatora Społeczności Lokalnej.

Zadania Asystenta rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną

Asystent rodziny pomaga wzmacniać kompetencje społeczne, umożliwiające osobom z niepełnosprawnością intelektualną uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i zawodowego. Uczy osoby z niepełnosprawnością intelektualną koncentrować się na mocnych stronach i zdolnościach w celu wzmocnienia umiejętności codziennego funkcjonowania i jej rodziny. Udziela pomocy terapeutycznej osobom z niepełnosprawnością i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Motywuje rodziców/opiekunów do udziału w zajęciach grupowych rozwijających ich kompetencje rodzicielskie, korzystania z usług zapewniających im odpoczynek (np. przerwy regeneracyjnej). Wzmacnia członków rodzin w umiejętnościach radzenia sobie z trudnymi zachowaniami osób z niepełnosprawnościami. Pomaga uzyskać informacje o przysługujących rodzinie i prawach, przywilejach, usługach i możliwościach wsparcia w każdej ze sfer życiowych osób z niepełnosprawnością. Wspiera w uzyskaniu należnych rodzinie świadczeń i form pomocy. Motywuje członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania, podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej. Współpracuje z osobami z najbliższego otoczenia rodziny oraz instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Wspiera rodzinę w rozwoju aspiracji autonomicznych osoby z niepełnosprawnością.

Zadania Organizatora Społeczności Lokalnej

Organizator Społeczności Lokalnej, którego zadaniem jest społeczna integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin lub opiekunów, pracujących, uczących się lub mieszkających na Białołęce. W ramach działań Organizatora będą realizowane m.in. grupy samopomocowe, zajęcia integracyjne oraz  spotkania aktywizujące rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie i współpracy z asystentem rodziny, zachęcamy do kontaktu:

Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Białołęka

ul. Marywilska 44c

Asystent Rodziny OzNI  tel. 519 725 081

Organizator społeczności lokalnej tel. 723 242 195

https://www.opsbialoleka.waw.pl/

Ponadto, udział w projekcie jest bezpłatny i umożliwia uzyskanie kompleksowego wsparcia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w placówkach: 

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI)
ul. 11 Listopada 15 b
tel. 887-566-930 (Inspektor w PIKONI)
tel. 887-566-929 (Psycholog)
https://wcpr.pl/pikoni
  
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
Tel. 509-492-870
https://otwartedrzwi.pl/

Wszystkie usługi i formy wsparcia realizowane są w ramach projektu pn: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu", współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.04.01.00-00-NI10/18-00).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...