białołeka
Zabiegamy o teren na szkołę i park na Zielonej Białołęce
grafika

Szkoła podstawowa dla 750 uczniów i park z dwoma strefami: do wypoczynku biernego i aktywnego – taką inwestycję planujemy w rejonie ulicy Siecznej, na działce o powierzchni 4,6 ha należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 7 lutego złożyliśmy do KOWR wniosek o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz miasta st. Warszawy. Do wniosku dołączyliśmy koncepcję zagospodarowania terenu.

O tym, że wschodnia Białołęka potrzebuje kolejnych inwestycji m.in. w infrastrukturę oświatową i rekreacyjną nikogo nie trzeba przekonywać. To część Warszawy a nawet Polski, która najszybciej się rozwija. Tymczasem brakuje w tym rejonie działek należących do m.st. Warszawy, na których można lokować m.in. szkoły, przedszkola, parki. Dlatego od kilku lat intensywnie zabiegamy o pozyskanie nieruchomości w rejonie ul. Siecznej i Kartograficznej z przeznaczeniem na miejskie inwestycje.

- Zielona Białołęka straciła już charakter rolniczy, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma możliwość nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz samorządu. Liczę, że nasza argumentacja, a przede wszystkim rosnące potrzeby mieszkańców, przekonają kierownictwo KOWR oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że nieruchomość jest niezbędna dla dynamicznie rozwijającej się Białołęki. Spełniliśmy wszystkie wymagania stawiane przez zarządcę nieruchomości i liczymy na pozytywny finał tej sprawy – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.

Ostatnim elementem, którego wymagał zarządca nieruchomości – KOWR było dostarczenie koncepcji zagospodarowania działki, którą białołęcki samorząd chce nieodpłatnie pozyskać. Koncepcja została opracowana na zlecenie dzielnicy i wraz z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie działki złożona do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dołączona do wniosku koncepcja zakłada podział terenu na część oświatową  tj. obiekt szkolny z boiskami, placem zabaw oraz ogólniodostępną część rekreacyjną (park).

Na działce zaplanowaliśmy wybudowanie szkoły podstawowej 30- oddziałowej wraz z halą sportową (20x40m), boiskami sportowymi, placem zabaw, parkingiem ( 97 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych - eco parking)  i zagospodarowaniem terenu. W drugiej części – bliżej ul. Głębockiej koncepcja zakłada powstanie terenu rekreacyjnego, podzielonego na dwie strefy: I strefa  - wypoczynek bierny wraz z placem zabaw,  II strefa – wypoczynek aktywny tj. siłownie plenerowe i street workout. Na terenie przeznaczonym na część rekreacyjną znajduje się pomnik przyrody, który byłby wkomponowany w park. Projektowana zieleń będzie zawierać gatunki i odmiany roślin (drzewa, krzewy, byliny), typowych dla nasadzeń miejskich, niewymagających i tolerancyjnych wobec warunków miejskich oraz dostosowanych do warunków siedliskowych i przestrzennych. Dobór roślin będzie w miarę szeroki, aby uniknąć sadzenia miejskich monokultur, dlatego zastosowany materiał będzie cechować się bioróżnorodnością z zastosowaniem gatunków rodzimych, jak również nawiązywał i uzupełniał istniejącą roślinność.

Dodatkowo koncepcja parku zakłada zastosowanie  gatunków fitoremediacyjnych, tj. roślin mających zdolność do aktywnego pochłaniania pyłów, dwutlenku węgla i innych gazów, czyli oczyszczających powietrze  z zanieczyszczeń. Parametry drzew przewidzianych do nasadzeń nie powinny być mniejsze niż 18 cm w obwodzie pnia na wysokości 100 cm.

Mamy nadzieję na szybkie i pozytywne rozpatrzenie wniosku, zwłaszcza, że w wieloletniej Prognozie Finansowej dzielnica ma zadanie inwestycyjne dotyczące tego przedsięwzięcia z terminem realizacji do 2022 roku.

Dziękujemy radnym dzielnicy, którzy od lat wspierają urząd w staraniach o pozyskanie działki. Podziękowania kierujemy też do radnych m.st. Warszawy, którzy przeznaczyli środki na zadanie inwestycyjne oraz na opracowanie koncepcji. Podziękowania przekazujemy też mieszkańcom Zielonej Białołęki, którzy nieustająco dopingują nas do działań w tej sprawie.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...