białołeka
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Liczba znalezionych dokumentów: 67
1 2 3 4 5
Numer Tytuł dokumentu malejaco Data podpisania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "przebudowa śluzy Żerań" 08-01-2015
Zarządzenie Nr 707/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 27-05-2015
Zarządzenie nr 68/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 22-01-2016
Zarządzenie nr 43/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 20-01-2015
Zarządzenie nr 392/2016 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 30-03-2016
ZARZĄDZENIE NR 1760/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 31-12-2015
Zarządzenie nr 143/2016 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku. 05-02-2016
Zarządzenie nr 138/2015 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2015 roku. 11-02-2015
Zarządzenia nr 1304/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 12-08-2016
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ulica Gołdapska 21-01-2015
     
1 2 3 4 5
Najnowsze dokumenty
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...