białołeka
Informator
Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
Adres:
Bohaterów 41
Miasto:
03-007 Warszawa
Tel:
22 811 29 62
Fax:
22 811 29 62

dyrektor: Grażyna Zając

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową działającą na rzecz kształcenia i wychowania dzieci. Usytuowanie budynku wśród zieleni sprzyja rozwojowi psycho-fizycznemu uczniów. Szkoła, istniejąca od roku 1962, stara się realizować marzenia naszego patrona Kazimierza Jeżewskiego. Jego credo pedagogiczne sprowadza się do edukacji w atmosferze dobra, piękna i prawdy. Dlatego w pracy z dzieckiem stawiamy sobie za zadania: kształtowanie prawidłowych i pozytywnych relacji między ludźmi, tworzenie atmosfery bezpieczeństwa w szkole, rozbudzanie w naszych wychowankach motywacji do nauki, rozwijanie wrażliwości na drugiego człowieka i otaczającą przyrodę, rozbudzanie odpowiedzialności, szacunku i twórczego działania oraz dostrzeganie i zapewnienie rozwoju młodym talentom.

W podjętej pracy kierujemy się głównie: odpowiedzialnością za swoje działanie, szacunkiem wobec drugiej osoby, wrażliwością na potrzeby człowieka a także troską o otaczające nas środowisko. Nauczyciele naszej szkoły to wykształcona, wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra, doskonaląca swe umiejętności, a przede wszystkim dbająca o dobro dziecka. Wszyscy pracownicy szkoły odnoszą się z szacunkiem i życzliwością do innych ludzi, bez względu na ich pochodzenie, wyznanie i status społeczny.

Zajęcia z różnych przedmiotów prowadzone są z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz wzbogacane metodami aktywizującymi. Odbywają się wycieczki i wyjazdy na Zielone Szkoły. We wrześniu 2002 roku została utworzona klasa integracyjna na poziomie klasy II. Dzieci uczą się obowiązkowo języka niemieckiego. Oferujemy również odpłatną naukę angielskiego. Szkoła proponuje bezpłatne zajęcia dodatkowe: SKS, gimnastyka korekcyjna kl. I-VI, zajęcia wyrównawcze, koło polonistyczne, koło matematyczne, gazetka szkolna, zajęcia plastyczne.

Szkoła pracuje na jedną zmianę. Istnieje oddział przedszkolny, świetlica, nowoczesna stołówka, sala gimnastyczna, siłownia, boiska. Sale lekcyjne są estetyczne, bogato wyposażone. Gabinet ekologiczny posiada dużą kolekcję klejnotów ziemi, morza i przestworzy. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej i internetu. W latach 1999-2002 inwestycje gminne (remont), przyczyniły się do podniesienia standardu szkoły. Planowane są dalsze remonty.

Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc dzieciom i wsparcie rodzicom. Tematyka spotkań i warsztatów dla społeczności szkolnej dostosowana jest do aktualnych potrzeb środowiska. Rodzice i opiekunowie mają możliwość częstych, indywidualnych kontaktów z nauczycielami. W ramach rozszerzenia informacji o postępach uczniów prowadzone są karty monitoringu.

Uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczycieli, aktywnie uczestniczą w akcjach ekologicznych, konkursach gminnych i ogólnopolskich. Jesteśmy wyróżniani za działalność proekologiczną. Współpracujemy ze schroniskiem zwierząt w Józefowie. Dumni jesteśmy z osiągnięć laureatów konkursów literackich, plastycznych, przedmiotowych (polonistycznych, przyrodniczych, matematycznych: "Kangur", "torus"), internetowych. Absolwenci naszej szkoły osiągają dobre wyniki w dalszym kształceniu.

Jeśli pragną Państwo, by młody człowiek stał się twórczy, wrażliwy, odpowiedzialny i proekologiczny - zapraszamy do naszej szkoły. Jesteśmy otwarci na nowe, ciekawe inicjatywy rodziców i dzieci.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...