białołeka
Informator
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Adres:
Juranda ze Spychowa 10
Miasto:
03-257 Warszawa
Tel:
22 811 07 48
Fax:
22 811 07 48

dyrektor: dr Anna Dziewulska

Szkoła rozpoczęła swoją działalności 1 września 1961 roku, jest pierwszą "tysiąclatką" na terenie obecnej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Misja naszej szkoły jest zgodna z zasadą nr 7 Deklaracji Praw Dziecka: "Dziecko powinno otrzymać wykształcenie, które rozwinie jako ogólną kulturę i zapewni równe szanse rozwoju zdolności, kształtowanie samodzielnych sądów, poczucie odpowiedzialności moralnej i społecznej i pozwoli mu stać się użytecznym członkiem społeczeństwa."

Fundamentem i nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia przez integralnie podejmowane nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowania. Szkoła Podstawowa nr 231 w Warszawie to szkoła wychowująca, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Szkoła oparta na zasadach partnerstwa, która nie dzieli lecz dostrzega wartość każdego człowieka, blisko współpracuje z rodzicami i kieruje się sercem, uczy przezwyciężać trudności.

Nasza szkoła to szkoła środowiskowa, aktywna, w której uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, w której się bawią, pracują i odnoszą sukcesy wspierani przez nauczycieli i rodziców. Dbamy, aby prawdziwe było hasło: "Nasza szkoła jest zielona, miła, czysta, wymarzona".

Do roku 1946 nauczanie w Białołęce-Wsi obejmowało cztery klasy. Pomieszczenia lekcyjne znajdowały się w prywatnych domach wydzierżawionych przez Inspektorat Oświaty. W czasie działań wojennych Białołęka została w znacznym stopniu zniszczona i w roku 1946 wystąpiła konieczność wybudowania szkoły. Pierwsza w historii Białołęki szkoła posiadała 2 izby lekcyjne. Nauczanie obejmowało 4 młodsze klasy. Dzieci, które ukończyły klasę czwartą, musiały pobierać dalszą naukę w sąsiednich szkołach na Bródnie.

Wybudowanie nowej szkoły w Białołęce-Wsi zlikwidowało w osiedlu typ ucznia-tułacza. W roku 1961 szkołę zaplanowano jako czteroklasową dla 80-ciu uczniów. Rzeczywistość spowodowała potrzebę zwiększenia ilości klas oraz przyjęcia większej liczby dzieci. Obecnie w szkole jest 160 uczniów w ośmiu oddziałach oraz 21 uczniów w oddziale przedszkolnym. W związku z intensywnie rozwijającym się budownictwem jednorodzinnym, w roku 2002 nastąpiła modernizacja placówki: wybudowano nowe sale lekcyjne i nową salę gimnastyczną, urządzono boiska sportowe, zmodernizowano stary budynek.

Jako główne zadanie grono pedagogiczne stawia przed sobą jak najlepsze przygotowanie naszych absolwentów do podjęcia nauki w szkołach gimnazjalnych. Nie ograniczamy się do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego jedynie w murach szkolnych, lecz organizujemy wycieczki do muzeów, teatrów, kin i wystaw okolicznościowych. Dzięki pomocy finansowej Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tradycją stały się wyjazdy uczniów klas III-VI na tzw. "zielone szkoły".

Oprócz nauki proponujemy młodzieży dodatkowe zajęcia pozwalające poszerzać wiedzę, rozwijać sprawność fizyczną oraz uczyć umiejętności współżycia w zespole. Poprzez udział w różnorakich imprezach i konkursach uczymy współzawodnictwa oraz umiejętności przeżywania zwycięstw i porażek.

Na terenie szkoły działa aktywnie drużyna harcerska oraz Uczniowski Klub Baseballu. Samorząd uczniowski dba o życie wewnętrzne braci uczniowskiej poprzez organizację uroczystości, imprez okolicznościowych i zabaw.

Zadowolenie rodziców i opiekunów dzieci dowodzi, że szkoła nasza jest przyjazną, gdzie wychowankowie czują się dobrze i bezpiecznie.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...