białołeka
Informator
Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
Adres:
Podróżnicza 11
Miasto:
03-111 Warszawa
Tel:
22 811 24 40
Fax:
22 811 24 40
E-mail:

dyrektor: Beata Pergałowska

esteśmy sześcioletnią Szkolą Podstawową, która szczyci się ponad 80-letnią tradycją. Organizujemy także naukę w oddziałach przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich.

Wartościami jakimi chcemy się kierować w pracy są: dobro dziecka, wzajemne poszanowanie, uczciwość i tolerancja.

Określiliśmy sylwetkę absolwenta po I i II etapie kształcenia. Chcielibyśmy, aby uczeń kończący naszą szkołę był przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym poziomie nauczania. Dążymy do tego, by potrafił swobodnie i twórczo operować wiedzą, był świadomy swoich umiejętności, zdolności, zainteresowań i rozwijał je. Staramy się wpoić naszym uczniom zasady moralne i społeczne oraz wykształcić odpowiednie postawy. Uczymy współdziałania w zespole, tolerancji oraz odpowiedzialności.

Motywujemy uczniów do pracy prowadząc zajęcia metodami aktywizującymi. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu różnorodnych konkursach na terenie dzielnicy zdobywając dla szkoły wiele nagród i wyróżnień. Organizujemy wiele wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz do kin i teatrów. Wyjeżdżamy z naszymi uczniami na zielone szkoły.

W naszej placówce staramy się zapewnić uczniom przyjazną atmosferę. Współdziałamy ze środowiskiem lokalnym, fundacjami, towarzystwami oraz innymi instytucjami pozarządowymi. Włączamy się w wiele akcji charytatywnych, prowadząc zbiórki pieniędzy oraz darów rzeczowych.

W roku szkolnym 2004/2005 uczy się w szkole 405 dzieci w 17 oddziałach. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym, a optymalna liczba dzieci w klasach (22-28) pozwala na realizację zajęć w planie, który spełnia wszystkie wymogi higieny pracy dziecka. Od kilku lat szkoła może poszczycić się stałą, wysoko wykwalifikowaną kadrą. Pracuje tu 35 nauczycieli z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, co stanowi 95,5% zatrudnionych. W szkole zatrudniony jest: pedagog, psycholog, logopeda oraz nauczyciel do terapii pedagogicznej.

Szkoła włączyła się do eksperymentalnego badania kompetencji uczniów i współpracuje w tym zakresie z Instytutem Badań Kompetencji w Wałbrzychu, a nasi uczniowie na tle szkół całego kraju osiągają wyniki wyższe od średnich.

Możemy pochwalić się ładnym budynkiem, pięknymi terenami do zajęć sportowych o powierzchni 18.800 m² oraz pełno wymiarową salą gimnastyczną dobrze zaopatrzoną w sprzęt sportowy.

W sporcie szkoła osiąga znaczne sukcesy. W godzinach popołudniowych szkoła oferuje zajęcia z siatkówki, karate i piłki nożnej. Umożliwia prowadzenie zajęć sportowych także dla dorosłych.

W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła oferuje bogatą ofertę: koła przedmiotowe, zajęcia ekologiczne "Świat wokół nas", warsztaty plastyczne, Klub Młodego Europejczyka, Klub miłośników książek, spotkania ze sztuką, koło matematyczne, koło żywego słowa, koło dziennikarskie, wierszykarnia, Włóczykije poznają świat, koło informatyczne, Kto ty jesteś, Młoda gospodyni, sprawne ręce, zespół wokalno-taneczny, gimnastykę korekcyjną, język angielski dla dzieci. Codziennie uczniowie mogą odrobić lekcje na terenie szkoły z pomocą nauczyciela.

Do tradycji szkoły należy organizacja bardzo lubianych przez dzieci imprez: "Przeglądu Małych Form Teatralnych" oraz obchodów Dni Szkoły.

W szkole działa również drużyna zuchowa organizująca poza cotygodniowymi zbiórkami ciekawe imprezy dla dzieci klas I-IV.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...