białołeka
Informator
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Adres:
Kobiałka 49
Miasto:
03-044 Warszawa
Tel:
22 741 70 48
Fax:
22 744 71 05

dyrektor: Bożena Smoczyńska

W listopadzie 1917 r. została otwarta szkoła powszechna we wsi Kobiałka, w domu Józefa Smoczyńskiego przy trakcie Warszawa-Zegrze. W roku szkolnym 1972/1973 szkoła stała się filią Szkoły Podstawowej Nr 3 w Markach. W wyniku kolejnych zmian administracyjnych szkołę w Kobiałce dołączono do Szkoły Podstawowej w Nieporęcie.

W roku 1978 Kobiałkę włączono terytorialnie do Warszawy i od tej pory stała się ona filią Szkoły Podstawowej Nr 231 w Warszawie. W dniu 5 marca 1999 r. Rada Gminy Warszawa-Białołęka, uchwałą nr VI/66/99 podjęła decyzję o założeniu z dniem 1 września 1999 r. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gminie Warszawa-Białołęka, ul. Kobiałka 49. Od roku szkolnego 2002/2003 w nowym gmachu szkoły mieści się zarówno szkoła podstawowa jak i nowopowstałe gimnazjum.

Kierunek, w którym szkoła zdąża, określa jej misja: "Zajrzyj w siebie! W Twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać" (Marek Aureliusz). Celem głównym jest budowanie twórczej, przyjaznej szkoły równych szans, w której nauczyciel idzie obok ucznia - pozwala mu badać, odkrywać, tworzyć, pytać i wyjaśniać.

Wspólna szkoła
Szkoła Podstawowa Nr 1 w roku szkolnym 2002/2003 liczy 120 uczniów, natomiast do dwóch pierwszych klas gimnazjalnych Ia i Ib uczęszcza łącznie 49 uczniów.

Zarówno dzieci z podstawówki, jak i gimnazjum korzystają z nowego budynku. Uczniowie mają do dyspozycji łącznie dziesięć izb lekcyjnych - co znaczy, że przewiduje się tworzenie po jednym oddziale na danym poziomie.

W systemie jednozmianowym naukę mogą pobierać uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, dla których przeznaczonych jest 7 pomieszczeń oraz Gimnazjum Nr 5, które ma do dyspozycji 3 sale lekcyjne. Ponadto placówka wyposażona została w salę komputerową na 12 stanowisk, bibliotekę z czytelnią, świetlicę oraz pomieszczenie opieki medycznej. Nie zapomniano także o stołówce oraz sali gimnastycznej (15 na 24 metry).

Wokół budynków szkolnych znajduje się kilka boisk o nawierzchni tartanowej do gry w siatkówkę i koszykówkę, o nawierzchni ze sztucznej trawy - do gry w piłkę nożną oraz pięćdziesięciometrowa bieżnia o nawierzchni tartanowej.

Nowoczesna sala gimnastyczna, różnorodne wysokiej klasy boiska sportowe oraz niezbędny sprzęt sportowy - to wystarczające warunki, aby właściwie dbać o rozwój fizyczny naszych uczniów.

Co mamy do zaoferowania:

 • wysoki poziom nauczania przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • nauczanie nowoczesnymi metodami, w tym aktywizującymi wymagania edukacyjne, sposób oceniania z przedmiotów i zachowania znane uczniom i rodzicom,
 • fachową pomoc: psychologa, pedagoga i pielęgniarki szkolnej,
 • piękne sale lekcyjne, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • pracownię biologiczno-chemiczno-fizyczną, w której uczniowie szkoły podstawowej uczą się przyrody,
 • nowoczesną pracownię komputerową,
 • bibliotekę z czytelnią,
 • nowoczesną salę gimnastyczną oraz boiska,
 • możliwość doskonalenia swoich umiejętności na zajęciach kół zainteresowań: matematycznym, informatycznym, w Szkolnym Kole Sportowym,
 • możliwość rozwijania uzdolnień aktorskich w teatrzyku szkolnym "1grosik",
 • możliwość nauki sztuki dziennikarskiej poprzez pracę w redakcji gazety szkolnej "Zintegrowani",
 • zajęcia wyrównawcze,
 • naukę języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej,
 • możliwość udziału w licznych konkursach wewnątrz-szkolnych i pozaszkolnych,
 • bogaty harmonogram wyjść, wycieczek, uroczystości i imprez szkolnych,
 • wyjazdy na zielone szkoły,
 • możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki,
 • pomoc socjalną dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej


Uczniowie mają możliwość rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy poprzez działanie Samorządu Uczniowskiego SP Nr 1.

Główne formy działalności samorządu to:

 • organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa międzyklasowego,
 • opracowanie, wspólnie z dyrektorem szkoły, opiekunem samorządu i nauczycielami tematyki apeli i uroczystości szkolnych,
 • przygotowanie apeli i uroczystości szkolnych wspólnie z odpowiedzialnymi za nie osobami i dbałość o ich poziom,
 • organizowanie wspólnie z nauczycielami imprez i konkursów oraz dyskotek klasowych i szkolnych,
 • inicjowanie i organizowanie prac społecznie użytecznych dla klasy i szkoły,
 • na szczególną uwagę zasługują akcje charytatywne przeprowadzone przez Samorząd Uczniowski SP Nr 1, a często wspólnie z Samorządem Uczniowskim Gimnazjum Nr 5.


Szkoła współpracuje z: Białołęckim Ośrodkiem Kultury, Białołęckim Ośrodkiem Sportu, Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Warszawa-Białołęka m.st. Warszawy, Strażą Miejską, Policją, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Domem Dziecka przy ul. Wałuszewskiej, Domem Seniora "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów, Zespołem Placówek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Marywilskiej 58.

Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Kobiałka 49 jest nowoczesną placówką, wtopioną w przyrodę, w której panuje ciepła, rodzinna atmosfera dzięki bardzo dobrej współpracy dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...