białołeka
Informator
Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II
Adres:
Strumykowa 21
Miasto:
03-138 Warszawa
Tel:
22 676 53 67
Fax:
22 676 53 75

dyrektor: Małgorzata Wiśniewska

Nasza szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1999 roku. Od 1 września 2000 roku mieści się w pięknym, nowoczesnym budynku przystosowanym do nauczania integracyjnego (podjazdy, winda). Jasne, przestronne sale kolorowo umeblowane zachęcają do pracy. Jesteśmy szkołą szans i sukcesów. Nasze motto: "Jeśli ukaże się młodym piękno i dobro, zostawiając wolność, to w ogień skoczą za tymi wartościami. Jeśli zaś zmusi się ich do czegokolwiek, to skamienieją w oporze".

Jesteśmy również szkołą zwalczającą stereotypy, promującą humanistyczny system wartości, szacunek dla tradycji oraz zapewniającą uczniom przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. Rozwijamy samorządność ucznia, współpracujemy z rodziną i środowiskiem lokalnym, zapewniając wykwalifikowaną i życzliwą kadrę, która gwarantuje wysoki poziom nauczania.

Nasze mocne strony:

Patron
Patronem naszego Gimnazjum jest jeden z największych Polaków XX i XXI wieków - Jan Paweł II. Pragniemy i dokładamy wszelkich starań, aby absolwentom naszej szkoły bliskie były wartości wyznawane przez Tego Wielkiego Polaka takie jak: tolerancja, szacunek i godność drugiego człowieka.

Posiadamy pięknie wyhaftowany sztandar, który osobiście w dniu 11 listopada 2001 roku poświęcił nasz Patron w swojej prywatnej kaplicy w Watykanie. Dwa tygodnie później w gmachu naszego Gimnazjum miało miejsce uroczyste nadanie, przez władze Gminy, sztandaru szkole. W rocznice tych wydarzeń obchodzimy Święto Patrona Gimnazjum nr 3, a uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie i śpiewają hymn szkoły. Należymy także do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, społecznego ruchu zrzeszającego ponad dwieście szkół noszących to zaszczytne imię. Jesteśmy dumni z nadania szkole imienia Jana Pawła II, a jednocześnie świadomi, iż Patron ten zobowiązuje.

Samorządność
Prężnie działający samorząd ma duży wpływ na pracę szkoły. Młodzież inicjuje m.in. działania o charakterze wychowawczym. W ramach Akcji Czystych Serc współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy Marywilskiej, Domem Samotnej Matki "Bajka" na ulicy Czajki 2. Organizuje pomoc charytatywną dla biednych rodzin i domów dziecka na terenie Polski i poza jej granicami. Pomaga schroniskom dla bezdomnych zwierząt.

W Gimnazjum nr 3 prężnie działa wolontariat. Przy udziale samorządu przeprowadzane są bardzo ciekawe imprezy takie jak: Dzień Europejski, aukcja obrazów "Dzieła mistrzów i uczniów", a także interesujące apele okolicznościowe. Młodzież naszego gimnazjum wykazuje się dużą pomysłowością w rozwijaniu swoich upodobań. Częste dyskoteki, przy własnym sprzęcie elektronicznym, cieszą się dużą popularnością.

Muzyka rozbrzmiewa także na przerwach, a to za sprawą radiowęzła. Z incjatywy samorządu narodziła się nowa tradycja Gimnazjum - bal dla uczniów klas III, zwany "Gimnazjówką". Ma on miejsce na sto dni przed egzaminami gimnazjalnymi.

Integracja
Jesteśmy szkołą, w której uczy się również młodzież z orzeczeniem do integracji. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogów wspomagających, którzy są równocześnie wychowawcami klas. Służą oni zawsze pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów naszych uczniów. W maju 2002 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Integracyjną Szkołą Podstawową nr 342 imprezę pt. "Ulica Integracyjna", przyświecało jej hasło "Zrozumienie zamiast litości". Celem tej akcji było przybliżenie problemów integracji mieszkańcom dzielnicy Białołęka i zwrócenie ich uwagi na tych, którzy potrzebują pomocy.

Rok 2003 został ogłoszony Rokiem Niepełnosprawnych. Chcemy włączyć się w obchody tego roku, organizując w listopadzie dwudniową sesję pt. "My i oni - rzecz o nauczaniu integracyjnym w gimnazjum". Współpracujemy z wieloma instytucjami (m.in. z Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, Towarzystwem Pomocy Dziecku i Rodzinie "Pociecha", Krajowym Towarzystwem Autyzmu), które wspierają nas w rozwiązywaniu problemów młodzieży niepełno-sprawnej. Wspieramy także fachową pomocą gimnazja w Ciechanowie i Rembertowie, które tworzą klasy integracyjne.

Klub Europejski i edukacja europejska
Mamy świadomość, iż nasi uczniowie to przyszli obywatele Zjednoczonej Europy, dlatego też czynimy starania, aby przybliżyć naszej młodzieży kulturę, historię i życie współczesne państw Unii Europejskiej. Drugi rok współpracujemy z Gimnazjum w Novellarze, we Włoszech (wymiana młodzieży). Realizujemy z naszymi włoskimi przyjaciółmi dwa projekty kulturowy i ekologiczny.

Na wiosnę 2003 roku rozpoczniemy współpracę ze szkołami średnimi w Cardiff (Wielka Brytania) i Niemczech. We wrześniu 2003 roku przystąpimy do programu Socrates Comenius I "Zarządzanie osiągnięciami dydaktyczno - wychowawczymi w szkole". Prężnie działający Klub Europejski zorganizował, wspólnie z Białołęckim Ośrodkiem Kultury, konkurs dzielnicowy pt. "Z czym do Unii?".

Nasza działalność w zakresie edukacji euro-pejskiej została wyróżniona. Zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie "Edukacja Europejska - edukacją dla demokracji", organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Rozwój zainteresowań
Uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Istnieją klasy dwujęzyczne, ze zwiększoną ilością godzin języka obcego.

Posiadamy dwie dobrze wyposażone pracownie komputerowe, obie z dostępem do internetu. Szczególnie zainteresowani mogą doskonalić umiejętności na zajęciach dodatkowych (koła informatyczne). Szeroka oferta kół zainteresowań (ponad 30 godzin) pozwala na rozszerzenie wiedzy i wyrównywanie braków. W szkole działają chór, drużyna harcerska oraz koła: plastyczne, dziennikarskie, ekologiczne, geograficzne, chemiczne, językowe.

Miejscem chętnie odwiedzanym przez uczniów jest biblioteka i czytelnia szkolna licząca ponad cztery tysiące woluminów. Realizujemy w procesie nauczania programy własne z fizyki i przedmiotu sztuka. Współpracujemy z Funduszem na Rzecz Dzieci Zdolnych, mamy uczniów objętych jego pomocą i programem.

Przy zapisie do klas pierwszych uczniowie mogą wybierać klasy o rozszerzonej ilości godzin matematyki, fizyki i informatyki lub języka polskiego, historii i historii sztuki, zgodnie z własnymi predyspozycjami.

Sport
Szkoła troszczy się także o rozwój fizyczny uczniów. Nowoczesna hala sportowa Białołęckego Ośrodka Sportu połączona ze szkołą, stwarza szerokie możliwości takiego rozwoju. Na lekcjach WF i zajęciach SKS młodzież uprawia różne dyscypliny sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka i inne).

Atrakcją dla naszych uczniów jest koło żeglarskie "Junga - 2". Posiadamy własny sprzęt, który latem służy naszej młodzieży nad Zalewem Zegrzyńskim i w Krainie Wielkich Jezior. Nasi sportowcy zajęli pierwsze miejsce w sportowej rywalizacji gimnazjów ówczesnej Gminy Białołęka w roku szkolnym 2001/2002.

Zielone i białe szkoły
Tradycją stało się organizowanie "zielonych i białych szkół" pod kątem realizowania ścieżki ekologicznej i rozwijania zainteresowań turystycznych. Szkoły te odbywają się także poza granicami kraju (Włochy, Słowacja). Edukacja ekologiczna realizowana jest w formie różnych konkursów, warsztatów i spotkań dla uczniów i nauczycieli. Gimnazjum nr 3 (jako jedyne w obecnej Dzielnicy Białołęka) otrzymało wyróżnienie w konkursie na najbardziej ekologiczną szkołę w Gminie Białołęka w roku szkolnym 2001/2002.

Konkursy
Najzdolniejsi uczniowie odnoszą sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach artystycznych, wiedzowych i literackich. Nie sposób wyliczyć wszystkich. Wspomnieć warto o wyróżnieniach w Art Show 2002, w Warszawskiej Syrence. Nadmieniamy, iż uczeń naszego Gimnazjum zajął pierwsze miejsce w konkursie wiedzy o Gminie Warszawa - Białołęka.

Szkolne gazetki
W Gimnazjum nr 3 ukazuje się pięć gazetek:

  • samorządowa "Budapress", w której, obok bieżących informacji na temat funkcjono-wania szkoły, pojawia się twórczość literacka i poetycka naszych uczniów,
  • "Integracyjka", przybliżająca problematykę integracji w naszej szkole,
  • "Świat wokół nas", trzeci rok działająca w naszej szkole, ukazuje dokonania uczniów uczęszczających na koło geograficzne,
  • "Podróże w czasie i przestrzeni", przedstawiająca pracę kół plastycznego i dziennikarskiego, obecne wydania poświęcone są realizacji projektu realizowanego wspólnie z Liceum i Gimnazjum im. S. Batorego - "Renesans w Polsce",
  • "Ekologiczna kraska" - poruszająca problemy ekologii i ochrony środowiska.


Opieka psychologiczna i wychowawcza
O prawidłowy rozwój psychiczny i emocjonalny uczniów dba doświadczona kadra psychologów i pedagogów. W szkole pracują także: reedukator, logopeda i rehabilitant. Pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach uzyskać można u wychowawców klas. Gimnazjum nr 3 realizuje interesujący program wychowawczy i profilaktyki. Atutem naszej szkoły są pracujący w niej doradcy metodyczni w zakresie nauczania geografii, przyrody i ekologii - p. Barbara Król, języków obcych - p. Jolanta Kamińska oraz w zakresie wychowania i profilaktyki p. Renata Królak.

Szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów. Buduje ich przyszłość w oparciu o diagnozę oczekiwań i wyzwań XXI wieku. Jesteśmy szkołą bezpieczną i zapewniamy pełny i właściwy rozwój, kameralność (klasy liczą do 25 uczniów). Nasze gimnazjum może stać się wymarzoną szkołą dla każdego.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...