białołeka
Informator
Przedszkole nr 192 im. Wesołego Pędzelka
Adres:
Liczydło 3a
Miasto:
03-183 Warszawa
Tel:
22 811 90 40
Fax:
22 811 90 40

dyrektor: Iwona Fabiszewska

Nasze przedszkole to placówka z ponad 45-letnią tradycją. Pracuje tu ośmiu wykwalifikowanych pedagogów i czternastu pracowników obsługi. Od 7 lat placówka zajmuje się stymulowaniem twórczego rozwoju dzieci ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej i teatralnej. Przedszkole tętni życiem i gwarem od 6:00 do 17:30.

Do czterech grup zapisywane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, przy czym oddziały są zbliżone wiekowo. Budynek placówki jest duży, funkcjonalny, dogodnie położony blisko dojazdowej ulicy Modlińskiej i o kilka kroków od przystanku autobusowego - więc nawet w słotę nasi mali goście nie zdążą zmoknąć! Większość przychodzących do nas dzieci mieszka na osiedlu Tarchomin.

Warunki lokalowe
Rozkład pomieszczeń daje możliwość zorganizowania osobnych pracowni, takich jak plastyczna i teatralna. Za budynkiem przedszkola znajduje się piękny ogród. Pobyt w nim zaspokaja zarówno dziecięcą potrzebę ruchu i stałego konfrontowania swej sprawności fizycznej w grupie kolegów (są drabinki, zjeżdżalnie, huśtawki i - oczywiście - piaskownice) jak i daje możliwość poznawania przyrody: wiosną zobaczyć można u nas przebiśniegi, krokusy, kwitnące krzewy, pogłaskać wierzbowe kotki, a jesienią dęby dostarczają nam żołędzi do zabawy i nauki. No i ta wiecznie zielona trawa!

Sale są widne, przestronne (każda o powierzchni ok. 100 m²), wyposażone w ergonomiczne, kolorowe, dostosowane do wzrostu dzieci mebelki, atrakcyjne zabawki, bogate i różnorodne pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne. Mamy salę gimnastyczną, plastyczną oraz teatralną, w której zgromadzono do naszych przedstawień wiele kostiumów, kukiełek, pacynek, rekwizytów i materiałów pomocnych przy tworzeniu scenografii.

Również bogato wyposażona jest sala plastyczna - w związku z profilem naszej placówki zwracamy szczególną uwagę na to, by dostarczyć dzieciom okazji, materiałów, przyborów i wiedzy o tym, jak wyrazić siebie - swoje przeżycia, doświadczenia i potrzeby - w formie prac plastycznych. Nasze dzieci biorą udział w plenerach artystycznych, konkursach plastycznych, teatralnych i wokalnych, np. występowały na profesjonalnej scenie w "Piwnicy pod Harendą".

Tradycją jest wystawiane na zakończenie roku szkolnego bajek muzycznych (raz była to bardzo trudna forma z elementami pantomimy). W przedsięwzięciu tym biorą udział wszystkie nasze dzieci - ponad setka. Scenariusz spektaklu jest tak układany, by każde dziecko, nawet najmłodsze, znalazło dla siebie jakąś rolę do odegrania. Rodzice odnoszą się do takich imprez z entuzjazmem, chętnie pomagają nam w ich przygotowaniu. Aby jednak takie duże i trudne przedstawienie dobrze "wypadło", konieczne są ćwiczenia przygotowawcze.

Nasze dzieci często przygotowują więc krótkie inscenizacje dla koleżanek i kolegów z innych grup, nabierając w ten sposób doświadczenia, pewności siebie, śmiałości, otwartości, ćwicząc aktorskie umiejętności - i przeżywając radość tworzenia wspólnego przedsięwzięcia, radość działania w zespole.

Adaptacja i integracja
Dzieci z różnych grup nie stanowią osobnych społeczności - spotykają się często w ciągu dnia, organizowane są wspólne zabawy, odwiedzają się rodzeństwa lub po prostu przyjaciele. Młodsze dzieci wiedzą, że starsze zawsze im pomogą, a "starszaki" wiedzą, że najstarszy oznacza też tego, który najwięcej potrafi - a to zobowiązuje. Szczególnie ważne są takie spotkania w początkach roku, gdy wszystkie dzieci, a zwłaszcza najmłodsze, stają przed trudnym zadaniem zaadoptowania się do naszego środowiska (sali, grupy).

Raz na sześć tygodni organizujemy wspólne zabawy wszystkich grup - konkursy sprawnościowe lub wiedzowe, oczywiście z nagrodami dla wszystkich. Trzylatkom i ich rodzicom proponujemy cykl działań adaptacyjnych (czerwiec-sierpień-wrzesień), ułatwiających "przekroczenie progu przedszkola".

Kadra pedagogiczna
W naszej placówce pracuje wykształcona kadra pedagogiczna - 90% nauczycielek ma ukończone studia magisterskie, pozostałe są w trakcie jego uzyskiwania. Swoje zawodowe umiejętności doskonalimy poprzez stały udział w kursach, szkoleniach i zajęciach otwartych, dzieląc się wzajemnie zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Ważną rolę pełnią również zatrudnieni przez przedszkole specjaliści - logopeda i psycholog. Współpracują oni zarówno z rodzicami jak i nauczycielami

Profil pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkola to kształtowanie twórczej aktywności dzieci - czyli wyposażanie ich tak, by miały potrzebę eksperymentowania, wyzwalania w sobie naturalnych instynktów sprzyjających tworzeniu, rozbudzających wrażliwość i wyobraźnię. Twórcze dziecko ma poczucie własnej satysfakcji, zaufania we własne siły, samo odkrywa świat emocji, myśli i pojęć, a przede wszystkim jest ciągle zaciekawione, ciągle poszukujące. Preferujemy indywidualność, swobodę, spontaniczność, niekonwencjonalne metody rozwiązywania zadań.

Tworzymy warunki do ujawniania się możliwości rozwojowych każdego przedszkolaka. Preferujemy aktywność percepcyjno-innowacyjną, niekoniecznie z góry zaplanowaną. To, co przewiduje program nauczyciel umiejętnie interpretuje i realizuje, wykazując indywidualny stosunek do rozwoju, możliwości i potrzeb dzieci. Osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze diagnozowane są przez nauczycieli i specjalistów na podstawie wnikliwej obserwacji.

Rodzice naszych podopiecznych są postrzegani jako partnerzy w tworzeniu procesu edukacyjnego. Są informowani o sukcesach i problemach swych potomków, biorą czynny udział w stałym tworzeniu swego dziecka jako osoby. Dwa razy do roku, w maju i we wrześniu spotykamy się z całymi rodzinami na piknikach. Wiosną świętujemy Dzień Matki i Ojca gdzie rodzice bawią się - dopingowani przez dzieci, jesienią organizujemy pomoc dla bezdomnych zwierząt. Jest to już nasza tradycja.

Dzieci uzdolnione lub po prostu zainteresowane mogą brać udział w zajęciach dodatkowych, takich jak nauka języka angielskiego, plastyka, tańce i gimnastyka korekcyjna. Poprzez stosowanie metod aktywizujących rozwijamy w dzieciach kreatywność i samodzielność w myśleniu i działaniu. Nauczanie jest oparte na dziecięcym, naturalnym zainteresowaniu światem, nastawione na pobudzanie, aktywizowanie i rozwijanie poznawczej działalności dziecka, na zachęcaniu do poszukiwań twórczych rozwiązań problemów, do niestereotypowego myślenia.

Zapewniamy bezpieczeństwo psychiczne, klimat wzajemnego szacunku i zaufania, empatyczne zrozumienie, humanistyczne interakcje społeczne. Dziecko jest partnerem dorosłego, świadomym swych praw jako niepowtarzalnej jednostki społecznej, ma prawo współdecydowania o procesie edukacyjnym, krytyki i oceny własnych poszukiwań.

Dzieci mają okazję do zapoznawania się z muzyką wykonywaną "na żywo" przez artystów-muzyków, odwiedzających naszą placówkę systematycznie raz w miesiącu. Tematyka tych koncertów dostosowana jest do możliwości poznawczych dziecka w wieku przedszkolnym. Kontynuacją tego cyklu są koncerty muzyki odtwarzanej mechanicznie (np. muzyka klasyczna, relaksacyjna).

Jak przystało na placówkę szczególnie zaangażowaną w działalność teatralną, często zapraszamy też aktorów teatrów lalkowych, aby dzieci - oprócz dobrej zabawy - miały możliwość zapoznania się z profesjonalnym sposobem inscenizowania baśni.

Nasze przedszkole pracuje przez 11 godzin dziennie przez 10 miesięcy, by zapewnić najważniejszym ludziom na świecie najlepszy start.

Zapraszamy!

Dyrektor Przedszkola
mgr Iwona Fabiszewska
i Rada Pedagogiczna Przedszkola

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...