białołeka
grafika
2019

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

UCHWAŁA NR 2272/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Załącznik do Uchwały nr 2272/2018

UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Uchwała nr 30/2019 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Załącznik do Uchwały nr 30/2019

Zarządzenie nr 80/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Załącznik do Uchwały nr 80/2019

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

UCHWAŁA NR 2273/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Załącznik do Uchwały nr 2273/2018

UCHWAŁA NR 10/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Uchwała nr 29/2019 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Załącznik do Uchwały nr 29/2019

Zarządzenie nr 81/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Załącznik do Zarządzania nr 81/2019

Uchwała Nr 125/2019 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku pod nazwą Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych

Uchwała nr 201/2019 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku pod nazwą Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych.

Załącznik do Uchwały 201/2019

Zarządzenie nr 959/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku pod nazwą Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych.

Załącznik do Zarządzenia nr 959/2019

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nr 2271/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Załącznik do Uchwały nr 2271/2018

Uchwała nr 22/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia  2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Uchwała nr 58/2019 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Zarządzenie nr 299/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 229/2019

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...