białołeka
Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Dzielnicy - X kadencji

Ogłaszamy Wybory Uzupełniające do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka X kadencji – dwa mandaty.

Zapraszamy młodych mieszkańców Białołęki do pracy w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Białołęka (MRDB).

MRDB to organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjno – doradczym. W naszej dzielnicy składa się z radnych w wieku od 13 lat do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W wyborach uzupełniających o mandat radnego z tzw. puli mieszkańców może się ubiegać młodzież, która uczęszcza do szkół poza Dzielnicą Białołęka.

Kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka trwa 2 lata.

Celem powołania i działania MRDB jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych sprawami związanymi z młodzieżą na poziomie lokalnym.

W trakcie trwania kadencji młodzieżowi radni spotykają się z przedstawicielami zarządu dzielnicy, organizują debaty, realizują i opiniują projekty dotyczące młodzieży, zwłaszcza te o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.

Udział w pracach rady to okazja do poznania rówieśników, zainteresowania i zaangażowania w sprawy lokalne, włączenia się w organizację wydarzeń dla młodzieży, ale również początek drogi dla osób, które chciałaby w przyszłości zająć się pracą w samorządzie.

Statut MRDB: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5BB91E9A-28B7-442D-9827-5A50CA072831,frameless.htm

Harmonogram dla mieszkańców (młodzieży), która mieszka na Białołęce, ale uczy się w innych dzielnicach.

  • 24.05.2021 r. - ogłoszenie wyborów na stronie www Urzędu Dzielnicy Białołęka i fanpage MRDB;
  • do 2.06.2021 r. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik);
  • 9-10.06.2021 r. - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami;
  • 11.06.2021 r.  - ogłoszenie wyników.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...