białołeka
grafika
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Naczelnik Aldona Kwiatkowska
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 112
tel.: 22 44 38 330,
faks: 22 443 83 10 
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:
wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.);

  1. wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych, położonych na obszarze Dzielnicy, stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących we władaniu m.st. Warszawy, a nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom, oraz zarządzanie tymi drogami, w tym zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia, dotyczących gruntu w pasie drogowym tych dróg;
  2. prowadzenie spraw związanych z rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego;
  3. koordynacja działań związanych z rozwojem sieci komunikacji miejskiej i infrastruktury komunikacyjnej na obszarze Dzielnicy i utrzymywanie kontaktu w tej sprawie z Zarządem Transportu Miejskiego i Zarządem Dróg Miejskich;
  4. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej z wyłączeniem sieci będących własnością lub pozostających w eksploatacji MPWiK;
  5. określenie zakresów robót do projektów umów określających szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg spowodowanych inwestycją niedrogową;
  6. opracowywanie projektów planów finansowania remontów i utrzymania dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  7. prowadzenie wydatków bieżących;
  8. prowadzenie spraw związanych z remontami i utrzymaniem na obszarze Dzielnicy parkingów, chodników i ścieżek rowerowych wraz z ich oznakowaniem
  9. z wyłączeniem ww. obiektów zlokalizowanych na terenie placów zabaw i parków;
  10. realizacja zgłoszeń z systemu Warszawa 19115 w zakresie zadań wydziału.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...