białołeka
grafika
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy
Naczelnik Agnieszka Urbańska
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 123
tel.: (+48) 22 44 38 373, 44 38 372
 
 
Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy Białołęka, należy w szczególności:
 1. obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy, w tym m.in. przygotowywanie materiałów na sesję, sporządzanie protokołów z sesji, prowadzenie rejestru uchwał i stanowisk oraz druków kierowanych na sesje, przekazywanie uchwał i stanowisk do odpowiednich organów m.st. Warszawy a także komórek organizacyjnych Urzędu i Urzędu Dzielnicy;
 2. obsługa organizacyjno-techniczna komisji Rady Dzielnicy poprzez przygotowywanie materiałów na posiedzenia, sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji Rady, prowadzenie wykazu uchwał i stanowisk oraz sporządzanie i aktualizacja harmonogramu posiedzeń;
 3. prowadzenie rejestrów interpelacji, zapytań i wniosków radnych Dzielnicy;
 4. wprowadzanie, aktualizacja i zatwierdzanie w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy informacji z zakresu działania Rady Dzielnicy;
 5. przygotowywanie i przekazywanie do opublikowania na stronie internetowej Dzielnicy informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania Rady Dzielnicy;
 6. obsługa kancelaryjno-biurowa radnych Dzielnicy;
 7. zbieranie, rejestrowanie, przechowywanie i przygotowywanie do publikacji kopii oświadczeń majątkowych radnych złożonych Przewodniczącemu Rady Dzielnicy;
 8. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek niższego rzędu w Dzielnicy;
 9. opracowywanie planów wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Dzielnicy;
 10. przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących Rady Dzielnicy;
 11. organizowanie spotkań okolicznościowych radnych Dzielnicy;
 12. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka;
 13. wsparcie organizacyjno-techniczne Białołęckiej Rady Seniorów oraz przeprowadzanie wyborów.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...