białołeka
grafika
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Naczelnik Roman Stachurski
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
pok.: 226
tel.: 22 32 54 205
 
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
 2. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji, turystyki oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
 5. tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;
 6. tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne;
 7. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
 8. przy pomocy wydziału prowadzone są sprawy Białołęckiego Ośrodka Sportu, a w szczególności:
  • prowadzenie tej jednostki, za wyjątkiem jej tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania jej w majątek;
  • nadzór nad tą jednostką, w tym:
   • zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,
   • występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek;
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...