białołeka
Elektryfikacja osiedla Srebrna Góra - Wiśniewo
Zofia Szyszko
Elektryfikacja osiedla Srebrna Góra - Wiśniewo


Relacja Zofii Szyszko z domu Janik spisana 20 marca 2001 r. W 1929 r. właściciele działek zakupionych w rezultacie parcelacji gruntów majątku Wiśniewo powołali do życia stowarzyszenie, którego celem miała być poprawa warunków życiowych na powstałym tam osiedlu. Towarzystwo Przyjaciół Osiedla Srebrna Góra - Wiśniewo, bo taką przyjęło ono nazwę, działało aż do wybuchu II wojny światowej. Głównym jego osiągnięciem stało się doprowadzenie do domów osiedla elektryczności.

Do realizacji tej tak ważnej inwestycji doszło dzięki uporowi i ogromnemu zaangażowaniu osób skupionych w Zarządzie Towarzystwa, któremu prezesował Władysław Gintowt-Dziewałtowski. Obowiązki sekretarza pełnił w nim J. Rydzewski, a skarbnika S. Połatyński; w skład zarządu wchodzili nadto: B. Bilski, M. Grodzewicz, St. Janik oraz F. Żukowski. Towarzystwu udało się pozyskać dla sprawy elektryfikacji władze gminy Jabłonna oraz zgodę Elektrowni w Jabłonnie, której właścicielem był Maurycy hr. Potocki.

Po trzech latach wytężonych starań, w sierpniu 1937 r., nastąpił długo oczekiwany moment poświęcenia doprowadzonej do Wiśniewa linii elektrycznej. Uroczystość, która zgromadziła wszystkich mieszkańców osiedla łącznie z dziećmi, uświetnili swą obecnością liczni goście, w tym przedstawiciele urzędu gminnego. Znaczenie tego przedsięwzięcia oddawał dobrze napis umieszczony na wybudowanej z okazji uroczystości bramie triumfalnej: "Światło i oświata podnoszą kulturę". Bramę zdobiły flagi państwowe, Orzeł Polski oraz portrety Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Podłączenie elektryczności nastąpiło w początku 1938 r., jak świadczą zachowane rachunki Elektrowni w Jabłonnej, wystawione na nazwisko mego ojca Stanisława Janika, wieloletniego członka Zarządu Towarzystwa.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...