białołeka
Szkoła Podstawowa nr 117 im. Wojciecha Zawadzkiego
Szkoła Podstawowa nr 117 im. Wojciecha Zawadzkiego

Tekst niniejszy sporządzony został w oparciu o Biuletyn Okolicznościowy wydany 23 IV 1998 r. z okazji pierwszego obchodu święta szkoły przez zespół w składzie: Jan Bukowski, Krystyna Klimczak, Wiesław Kuszkowski, Janusz Morawski i Zbigniew Prokop.

Poprzedniczką Szkoły Podstawowej nr 117 była czteroklasowa szkoła powszechna w Piekiełku (ówczesna nazwa miejscowości) wybudowana w 1905 r. Drewniany budynek mieścił jedną izbę, wyposażoną w sześcioosobowe ławki. Ta jedna izba służyła dzieciom wszystkich klas.

W roku 1930 szkołę w Piekiełku przekształcono w pełną, siedmioklasową. W tymże roku przyjęto plany budowy nowego większego budynku, w którym miały się uczyć dzieci od I do VII klasy. Z powodu braku środków na realizację pełnego projektu, budowę przewidziano w trzech etapach: w pierwszym - do 1934 r. stanąć miały cztery izby, w drugim - do 1937 r. dalsze cztery, trzeci, z późniejszym terminem realizacji - przewidywał budowę części mieszkalnej dla nauczycieli i kanalizację budynku.

Wybuch wojny przekreślił te plany. Wzniesiony już budynek został zdewastowany, zniszczone zostały także dokumenty i kronika szkoły (prowadzona systematycznie od 1932 r.).

Po zakończeniu działań wojennych, wydatnej pomocy przy odbudowie zniszczonej szkoły udzieliły Zakłady Farmaceutyczne w Tarchominie. Dyrektorem jej została Sabina Świderska, która zapisała się w pamięci środowiska wyjątkowym oddaniem w pracy pedagogicznej, wychowawczej i organizacyjnej.

Pomieszczenia szkolne okazały się jednak rychło zbyt szczupłe, toteż 20 VI 1963 r. powołany został Komitet Budowy Nowej Szkoły, którego przewodnictwo powierzono Benonowi Lisowskiemu, z wykształcenia inżynierowi architektowi. W gromadzeniu niezbędnych na ten cel funduszy czynny udział brali sami uczniowie, organizując szeroko zakrojoną i skuteczna akcję zbierania makulatury.

Akt erekcyjny pod budynek przy ul. Płużnickiej, mający mieścić nową Szkołę Podstawową nr 117, wmurowano uroczyści 6 XI 1964 r. Wzniesiony w szybkim tempie, jako jedna ze Szkół-Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego, przyjął uczniów już dwa lata później. We wrześniu 1977 r. doszło do połączenia Szkół podstawowych nr 117 i 118. Pod wspólnym kierownictwem funkcjonowały one do 1992 r., kiedy szkoła nr 118 ponownie wyodrębniona wróciła do swej pierwotnej siedziby przy ul. Leszczynowej.

W latach 90-tych podjęte zostały starania o nadanie szkole patrona. Powołano Komisję, w skład której obok dyrekcji i nauczycieli weszli przedstawiciele rodziców i uczniów. Największy aplauz zyskała propozycja, by patronem szkoły został Wojciech Zawadzki, zasłużony dla tych okolic pedagog i działacz społeczny.

Inicjatywę tą poparli aktywnie uczniowie i wychowankowie nieżyjącego od kilku lat Profesora (Jan Bukowski, Bożena Koperkiewicz-Piasecka, Janusz Morawski, Zbigniew Prokop i in.), przygotowując stosowne materiały informacyjne i organizując na terenie szkoły szereg spotkań przypominających jego zasługi.

W dniu 14 IV 1997 r. na zebraniu Rady Pedagogicznej z udziałem Samorządu Szkoły i Rady Rodziców większością głosów Wojciech Zawadzki wybrany został patronem Szkoły Podstawowej nr 117. Ustalono też, że data 23 kwietnia - dzień jego imienin - będzie dniem święta szkoły. Decyzje te zatwierdziła Rada Gminy Warszawa-Białołęka, która jednocześnie przyznała szkole dotację na pokrycie kosztów wykonania tablicy pamiątkowej oraz zorganizowanie Izby Historycznej.

23 IV 1998 r. z okazji pierwszego obchodu Święta Szkoły odbyło się uroczyste wręczenie jej sztandaru ufundowanego przez grono byłych uczniów i wychowanków Wojciecha Zawadzkiego. Z tej okazji wykonany też został po raz pierwszy Hymn Szkoły, którego słowa i melodię ułożyli sami uczniowie pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szymańskiej.

Hymn Szkoły Podstawowej nr 117 im. Wojciecha Zawadzkiego

Gdy do nauki nastał nam czas
beztroski, kończąc okres młodości,
sto siedemnastka przyjęła nas,
aby ze skarbu czerpać mądrości.

Zdobywać wiedzę - jakie to miłe,
czuć się przydatnym dla ludzi rzeszy.
Życie jest przecież takie zawiłe,
wiedza nabyta tym bardziej cieszy.

Szkoło kochana! To dzięki Tobie
świetlistą drogą wiedzy kroczymy
i gratulować możemy sobie,
że coraz więcej w życiu znaczymy.

Sto siedemnastka niechaj rozkwita
na chwałę swoją. W naszej pamięci
każdy kto w mury szkoły zawita
zwycięstwa same niech w życiu święci.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...