białołeka
grafika
Społeczne

Sprawy repatriantów

 1. Rozpatrywanie wniosków repatriantów o przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego
 2. Rozpatrywanie wniosków repatriantów o zwrot części kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 3. Rozpatrywanie wniosków pracodawców o zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta

Szczegółowe informacje na stronie: https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/sprawy-obywatelskie/sprawy-repatriantow

Świadczenia rodzinne

 1. Przyznanie zasiłku rodzinnego dla osoby pozostającej w związku małżeńskim i otrzymującej do dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie z funduszu alimentacyjnego na dziecko.
 2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego
 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
 5. Przyznanie zasiłku rodzinnego
 6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
 7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 9. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 10. Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego
 11. Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem

Szczegółowe informacje na stronie:

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/sprawy-spoleczne-i-zdrowotne/polityka-spoleczna/swiadczenia-rodzinne

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...