białołeka
grafika
2016

Pomoc społeczna

Uchwała Nr 576/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2016 roku.

Uchwała nr 599/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku.

Uchwała Nr 644/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku

Ochrona i promocja zdrowia

Uchwała Nr 575/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku.

Uchwała nr 598/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku.

Uchwała Nr 643/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku

Uchwała Nr 577 / 2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada  2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w latach 2016 – 2018.

Uchwała Nr 600/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2016 – 2018.

Uchwała Nr 645/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 grudnia 2015 r.w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2016 – 2018

Uchwała Nr 668/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku

Zarządzenie nr 392/2016 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Uchwała nr 1069/ 2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 05 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w latach 2016 – 2018

Uchwała Nr 1076/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 600/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w latach 2016 – 2018

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nr 574/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku.

Uchwała Nr 601/2015 z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Kultury dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku

Uchwała Nr 602/2015 z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku

Zarządzenie nr 143/2016 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku.

Sport i wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Uchwała Nr 578/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w DzielnicyBiałołęka m.st. Warszawy w 2016 roku.

Uchwała nr 587/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku

Zarządzenie nr 68/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Uchwała Nr 713/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku.

Uchwała nr 779/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca załącznik do Uchwały nr 713/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2016 roku

Zarządzenia nr 1304/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...