białołeka
Kanalizacja zamiast szamba

Materiał na podstawie Broszury Informacyjnej MPWiK dla mieszkańców Dzielnic Bielany, Rembertów, Wawer, Wilanów.

Szambo czy kanalizacja?

Przed takim pytaniem staje wielu właścicieli domków jednorodzinnych w naszej dzielnicy, wybierając sposób odprowadzania ścieków. W niniejszym tekście przedstawiamy porównanie kosztów i korzysci płynących z obu rozwiązań. 

 • Koszt użytkowania szamba: wywóz 10m3 nieczystości to wydatek 220 zł
 • Koszt korzystania z kanalizacji: odprowadzenie 10m3 ścieków wynosi 150,70 zł

Co warto wiedzieć?

 • Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej
 • Istnieje możliwość ubiegania się o dotację na likwidację zbiorników bezodpływowych „szamb”  z możliwością przyłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji miejskiej
 • Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na likwidacji zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości należy składać w Biurze Ochrony Środowiska w następujących terminach:
  a) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
  b) od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Szczegółowe informacje nt. dotacji:

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/9FECDBC7-DACF-499A-B7AB-3D8F950B6802,frameless.htm?NRMODE=Published

Informacje MPWiK Krok po kroku budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

https://www.mpwik.com.pl/view/budowa-lub-przebudowa-przylczy-wodocigowych-lub-kanalizacyjnych

Jakie korzyści dla mieszkańca:

 • Możliwość skorzystania z dotacji
 • Docelowe niższe koszty wywozu nieczystości
 • Dbanie o środowisko naturalne i własne otoczenie
 • Ułatwienie codziennego funkcjonowania w gospodarstwie domowym
 • Uniknięcie kary grzywny, która zgodnie z przepisami może być nałożona na osoby uchylające się od przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Niższe koszty, troska o środowisko naturalne, wygoda a także ochrona zdrowia to tylko część atutów jakie przemawiają na likwidacją szamb i przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnej. Dlatego ddpowiedź brzmi: KANALIZACJA!

Lista inwestycji kanalizacyjnych realizowanych obecnie na terenie Białołęki:

 • Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mirabelki odc. Ostródzka - Mirabelki 7 Dn 0,2 L 135,6 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 22 m
 • Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej (działka 73/1 obręb 4-07-06) Dn 0,2 L ca 200 m
 • Budowa kanału ściekowego DN 200 wraz z odcinkami sieci DN 160 w ciągu dojazdowym na dz. nr ew. 1/3, 14/2, 43/1 obręb 4-17-08 oraz dz. nr ew. 59 obręb 4-17-06
 • Budowa pompowni ścieków P-5 przy ul. Skarbka z Gór wraz z budową sieci kanalizacyjnej Dn 0,2/0,3 L ca 150 w ul. Skarbka z Gór
 • Budowa kanalizacji ściekowej w Trasie Armii Krajowej odc. Annopol - do włączenia z istniejącą siecią kanalizacyjną w ul. Głębockiej Dn 0,2/0,5/0,8 L ca 2600 m.

Inwestycje kanalizacyjne planowane do realizacji w 2017 roku na terenie dzielnicy:

 • Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Srebrnogórskiej odc. Szynowa - 15-go Sierpnia, Wczele, Uniwersału, Szynowa odc. Wczele - Szynowa 1 Dn 0,2/0,3 L 957,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 165,8 m
 • Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mehoffera odc. Łąkowa - tory PKP wraz z drogą dojazdową (dz ew. nr 2/8 obr. 4-04-24) Dn 0,2 L ca 300 m
 • Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Bieszczadzkiej (dz. nr ew. 30 obręb 4-04-24) Dn 0,2 L ca 90 m
 • Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Szamocin 18/20 Dn 0,2 L ca 180 m
 • Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Berensona odc. Berensona 8 - Berensona 17D Dn 0,2 L ca 510 m
 • Budowa kanalizacji dla Osiedla "Dąbrówka Szlachecka" - Zadanie IV i Zadanie V.

Obecnie Spółka jest na etapie opracowywania planu inwestycyjnego na 2017 rok, ostateczny zakres i liczba inwestycji będą znane w październiku br.

Źródło: MPWiK

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...