białołeka
grafika
2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Uchwała Nr 1134/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku 

Uchwała Nr 1135/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Uchwała nr 1151/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Uchwała nr 1205/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Zarządzenie nr 105/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Załącznik do zarządzenia nr 105/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 1206/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Zarządzenie nr 81/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Załącznik do zarządzenia nr 81/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26.01.2017 r.

Uchwała Nr 1280/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 8 marca 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Uchwała Nr 1281/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 8 marca 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Uchwała Nr 1282/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku 

Zarządzenie nr 967/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Załącznik do zarządzenia nr 967/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.05.2017 r.

Zarządzenie nr 968/2017 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Załącznik do zarządzenia nr 968/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.05.2017 r.

Zarządzenie nr 969/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Załącznik do zarządzenia nr 969/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.05.2017 r.

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Uchwała Nr 1136/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawyz dnia 23 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieżyw Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku 

Uchwała nr 1207/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Zarządzenie nr 82/2017 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Załącznik do zarządzenia nr 82/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26.01.2017 r.

Uchwała Nr 1283/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieżyw Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku 

Zarządzenie nr 970/2017 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Załącznik do zarządzenia nr 970/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.05.2017 r.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Uchwała nr 1137/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Uchwała nr 1162/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Uzasadnienie do Uchwały nr 1162/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Zarządzenie nr 53/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Załącznik do zarządzenia nr 53/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20.01.2017 r.

Pomoc społeczna

Uchwała nr 1138/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Uchwała nr 1163/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1163/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Zarządzenie Nr 54/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Załącznik do zarządzenia nr 54/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20.01.2017 r.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Uchwała Nr 1133/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 roku wraz z ogłoszeniem oraz załącznikami do ogłoszenia, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku, do publikacji na stronie Urzędu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy

Uchwała nr 1160/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Kultury dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Uchwała Nr 1161/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Uchwała nr 1219/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku.

Zarządzenie nr 241/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2017 roku

Załącznik do zarządzenia nr 241/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14.02.2017 r.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...