białołeka
grafika
2018

Organizacja wyjazdowych zimowych zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży

Uchwała Nr 1644/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku 

Załącznik do Uchwały nr 1644/2017

Uchwała nr 1667/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Uchwała Nr 1645/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku

Załącznik do Uchwały nr 1645/2017 

Uchwała nr 1667/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Uchwała Nr 1646/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieżyw Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku 

Załącznik do Uchwały nr 1646/2017

Uchwała nr 1667/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Uchwała nr 1651/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku

Uzasadnienie do Uchwały nr 1651/2017

Uchwała nr 1688/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego

Uchwała nr 1737/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależenieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku

Zarządzenie nr 162/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 162/2018

Uchwała nr 1955/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1844/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 28.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2018 - 2021

Uchwała nr 1956/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1845/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 28.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2018 – 2021

Uchwała nr 1965/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2018 - 2021

Uchwała nr 1972/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2018 - 2021

Uchwała nr 2007/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2018 – 2021

Protokół

Uchwała nr 2008/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2018 - 2021

Protokół

Uchwała nr 2024/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku

Załącznik do Uchwały nr 2024/2018

Uchwała nr 2025/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku

Załącznik do Uchwały nr 2025/2018

Zarządzenie nr 1031/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2018-2021 

Załącznik do zarządzenia nr 1031/2018

Zarządzenie nr 1032/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2018-2021 

Załącznik do zarządzenia nr 1032/2018

Uchwała nr 2160/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznymw Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2018-2021

Załącznik do Uchwały nr 2160/2018

Zarządzenie nr 1792/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2018-2021

Załącznik do Zarządzenia nr 1792/2018

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

Uchwała nr 1652/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku

Uzasadnienie do Uchwały nr 1652/2017

Uchwała nr 1689/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego

Uchwała nr 1738/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 r.

Zarządzenie nr 163/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku

Załącznik do Zarządzenie nr 163/2018

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 1650/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2017 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku

Załącznik do Uchwały nr 1650/2017

Uchwała Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nr 1702/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku  w  sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku

Zarządzenie nr 450/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku 

Załącznik do Zarządzenia 450/2018

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Uchwała nr 1793/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku (organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych)

Załącznik do Uchwały nr 1793/2018

Uchwała nr 1794/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku (organizacja obozów letnich)

Załącznik do Uchwały nr 1794/2018

Uchwała nr 1795/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku (sport i rekreacja osób niepełnosprawnych)

Załącznik do Uchwały nr 1795/2018

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży

Uchwała nr 1796/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieżyw Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku

Załącznik do Uchwały nr 1976/2018

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...