białołeka
grafika
Drzewa na Białołęce

Nowe inwestycje często wymagają wycinania drzew i krzewów. Rośliny są też usuwane gdy zamierają, albo stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Niektóre przypadki usuwania roślin wzbudzają niepokój mieszkańców, dlatego w trosce o przejrzystość procesu wycinki drzew w naszej dzielnicy stworzyliśmy tę zakładkę. Będziemy tu publikować także informacje o nowych nasadzeniach drzew na terenie Białołęki.

Poniżej znajdą Państwo wnioski na wycinkę drzew, które wpłynęły do Urzędu Dzielnicy Białołęka od stycznia 2017 roku.

Zamieszczane będą tu również wnioski o wycinkę, które składa Urząd Dzielnicy Białołęka realizując inwestycje na terenie dzielnicy m.in. placówki oświatowe, kulturalne, komunalne, sportowe, drogi (z wyjątkiem inwestycji realizowanych na podstawie decyzji ZRID) itd.

Znajdą się tu również już wydane przez tutejszy urząd decyzje na wycinkę drzew, w tym także informacje dotyczące nasadzeń zastępczych, o ile wnioskodawca będzie dokonywać takich nasadzeń.

Zgodnie z przepisami część decyzji na wycinkę drzew na terenie m.in. naszej dzielnicy wydaje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Także te decyzje znajdą tu Państwo po tym, jak wpłyną do Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Schemat wydawania decyzji na wycinkę:

  • jeżeli właścicielem działki jest m.st. Warszawa > wniosek trafia do urzędu marszałkowskiego, który wydaje decyzję. Wyjątkiem są nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów. Wówczas decyzję wydaje dzielnica.
  • jeżeli właścicielem działki jest Skarb Państwa, a władającym jest m.st. Warszawa > decyzję wydaje dzielnica.

Miasto st. Warszawa opracowywało specjalną aplikację "Milion drzew", dzięki której mieszkańcy mogą zgłosić wykonanie nasadzenia we wskazanym przez siebie miejscu. Można ją pobrać za pośrednictwem Google Play (na systemy Android), a także z App Store (iOS). Aby wskazać miejsce nowego nasadzenia należy wybrać się w miejscy, gdzie chcemy by pojawiło się drzewo. W aplikacji wybieramy opcję „zgłoś”, a następnie składamy wniosek podając nasze dane kontaktowe i… gotowe! Jeżeli we wskazanym miejscu możliwe jest wykonanie nasadzenia zgłoszenie zostanie zaakceptowane, a w aplikacji pojawi się odpowiedni komunikat. Potwierdzenie wysłane zostanie również na adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody regulują, kiedy jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów lub zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew. Jednolity tekst ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001614

Opis procedury, wymagane dokumenty oraz wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów do pobrania na stronie: https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-zezwolen-na-usuniecie-drzew-i-krzewow

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opis procedury, wymagane dokumenty oraz wzór zgłoszenia do pobrania na stronie: https://warszawa19115.pl/-/zgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzewa

Natomiast wysokość opłat za usunięcie drzew i krzewów od 17 lipca 2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska wynosi:

drzewa

krzewy

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...