białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 164
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Usługi
UD-II-WZP-271.09.2021.MRO/PNzAu-u
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2021r. 24-05-2021
Dostawy
UD-II-WZP-271.11.2021.MLU/ TP1zAud
Zakup i dostawa materiałów biurowych 21-05-2021
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.12.2021.MKA/TP1-Rb
„Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie” 21-05-2021
Usługi
UD-II-WIR.7234.132.2021.BUK
Wykonanie przeglądów i utrzymania urządzeń odwadniających pasy drogowe ulic na terenie Dzielnicy Białołęka 18-05-2021
Usługi
UD-II-WGN.271.1.2021.AGL
Sukcesywne wykonywanie, w ramach odrębnych zleceń, opracowań geodezyjnych, niezbędnych do regulacji stanu prawnego gruntów na terenie Dzielnicy Białołęka 14-05-2021
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.08.2021.MLU/TP1RB
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych (budżet obywatelski 2021) 07-05-2021
Dostawy
UD-II-WAG.254.1.2021.BSZ
Ochrona osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka 30-04-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.04.2021.MKA/Sp -u z Au
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia, obsługi monitoringu (w tym wymiany zużytych części monitoringu na nowe dostarczone przez Zamawiającego) oraz usługi zamykania i otwierania obiektów położonych na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 23-04-2021
Dostawy
UD-II-WZP-271.5.2021.MLU.MRO/ TP1dzAu
Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT 21-04-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.07.2021.MKA/Sp -u
Kompleksowa organizacja imprezy pn. ,,Białołęcki Bieg Mam – 2021” w formule biegu wirtualnego 20-04-2021
1 2 3 4 5
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...