białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 164
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.62.2020.MRO/PN-Rb
Zaprojektowanie i budowa obiektu – Tężnia solankowa – reaktywacja. Uwaga! Zmiana terminu składania ofert oraz warunków udziału w postępowaniu i załącznika do SIWZ!! UWAGA Zmiana zapisów SIWZ! UWAGA Zmiana terminu składania ofert 13-01-2021
Dostawy
UD-II-WZP-271.70.2020.MLU.MRO/PN-d
Dostawa przyrządów do doświadczeń do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części, realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT. UWAGA zmiana OPZ 07-01-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.77.2020.MLU/WR-u
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie oraz zakup wież kwiatowych i ławek. 04-01-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.67.2020.MRO/PN-u
Konserwacja, naprawy, utrzymanie urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 30-12-2020
Dostawy
UD-II-WZP-271.66.2020.MLU/PN-d
Dostawa sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert UWAGA zmiana SIWZ oraz OPZ 28-12-2020
Usługi
UD-II-WKŚ.7021.264.2020.RBI
Bieżące utrzymanie 3 szt. toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Magicznej, w Parku Henrykowskim i Parku Picassa. 22-12-2020
Dostawy
UD-II-WZP-271.56.2020.MLU.MRO/PNzAU-d
Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części 21-12-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.72.2020.MKA/WR-u
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełniania dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów - - zamówienie powtórzeniowe: Część 1 - W zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody Część 2 - W zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów 17-12-2020
Usługi
UD-II-WKŚ.7021.251.2020.RBI
Bieżące utrzymanie 3 szt. toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Magicznej, w Parku Henrykowskim i Parku Picassa. 17-12-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.58.2020.MKA/WR-Rb
ZAMÓWIENIE NA ROBOTY PODOBNE DO ZAMÓWIENIA: „Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni rozbieralnych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie 16-12-2020
2 3 4 5 6
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...