białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 164
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Usługi
UD-II-WZP-271.68.2020.MKA/WR-u
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy – zamówienie podobne. 16-12-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.71.2020.MKA/WR-Rb
ZAMÓWIENIE NA ROBOTY PODOBNE DO ZAMÓWIENIA: Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni asfaltowych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie, nr sprawy: UD-II-WZP-271.37.2020MKA/PN-b, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, udzielonego w dniu 24-08-2020 r. na podstawie umowy nr BIA-IR-B/I/2/1/1/I/2/1/3/16/2020. 14-12-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.65.2020.MLU/WR-u
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w roku 2021. 10-12-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.64.2020.MLU/WR-u
Zimowe i pozimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 09-12-2020
Dostawy
UD-II-WZP-271.61.2020.MLU/PNzAU-d
Zakup i dostawa sprzętu drukującego i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 02-12-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.63.2020.MLU/WR-Rb
Przebudowa i zmiana aranżacji w holu głównym i Sali operacyjnej "B" w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 24-11-2020
Dostawy
BIA/B/X/2/2/3/WIN/15/2020
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 23-11-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.60.2020.MKA/Pn-Rb
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Odkrytej w Warszawie, obręb 4-01-22 działka nr 5/9 20-11-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.59.2020.MKA/Pn-Rb
„Remonty nawierzchni asfaltowych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie” 19-11-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.53.2020.MRO/PN-Rb
Prace remontowe części powierzchni budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Milenijnej 2a w Warszawie 12-11-2020
3 4 5 6 7
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...