białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 164
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.57.2020.MKA/WR-Rb
Zamówienie na roboty podobne do zamówienia na: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie – Profilowanie i naprawa nawierzchni wraz z utrzymaniem odwodnienia i sadzeniem drzew ” 06-11-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.51.2020.MKA/Pn-Rb
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Odkrytej w Warszawie, obręb 4-01-22 działka nr 5/9. 28-10-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.55.2020.MRO/WR-u
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2021- 2022 27-10-2020
Roboty budowlane
UD-II-WIS.2510.2.2020.MGO.(5)
Kompleksowa wymiana kotłowni gazowej wraz z uruchomieniem w Szkole Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kobiałka 49 26-10-2020
Usługi
UD-II-WSZ.8141.43.2020.JSD
Kompleksowe przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie przemocy z podziałem na: część I: Program profilaktyczny dotyczący wczesnej profilaktyki alkoholowej. Konsekwencje spożywania alkoholu oraz promowanie postawy trzeźwości; część II: Program wczesnej profilaktyki dotyczący środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; część III: Program profilaktyczny jak radzić sobie z agresją; część IV: Program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów; część V: Program profilaktyczny skupiony na tematach komunikacji i zaufania. 21-10-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.54.2020.MLU/WR-Rb
Wykonanie robót budowlanych na działce o nr ewidencyjnym 19/4 z obrębu 4-06-32, położonej przy ul. Portowej w dzielnicy Białołęka w Warszawie, polegających na: a) utwardzeniu powierzchni gruntu, b) gospodarce zielenią. 20-10-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.50.2020.MKA/Pn-Rb
„Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie, wejście C”. 19-10-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.47.2020.MRO/PN-u
Dostarczenie i zamontowanie trzech poidełek dla ludzi i zwierząt, w Warszawie w Dzielnicy Białołęka, z umieszczoną na poidełkach informacją, że zostały wykonane i zamontowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 15-10-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.49.2020.MKA/MRO/Pn-Rb
Wykonanie wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej SP nr 257 przy ul. Podróżniczej 11. 05-10-2020
Roboty budowlane
UD-II-WDG.0632.1.2019.KSI (16-UD-II.WDG)
ZAPROJEKTOWANIE, WYBUDOWANIE I WYPOSAŻENIE „JADŁODZIELNI SĄSIEDZKIEJ TARCHOMIN” oraz NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 01-10-2020
4 5 6 7 8
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...